[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiosto-fullmakt

Kopiostos verksamhet baserar sig på fullmakter från upphovsrättshavarna, dvs. upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Kopiosto använder fullmakterna för att bevaka vidareanvändning av verk och uppföranden, bevilja upphovsrättslicenser samt för att dela ut ersättningar och utveckla nya tjänster.

Upphovsrättshavaren ger en personlig fullmakt till en av Kopiostos medlemsorganisationer som överlåter bevakningsbefogenheterna till Kopiosto genom ett kollektivavtal eller en fullmakt. I vissa fall kan upphovsrättshavaren ge bevakningsfullmakten direkt till Kopiosto, till exempel när det gäller avräkning av audiovisuella ersättningar.

Före du ger fullmakt, läs igenom det här dokumentet

Upphovsrättsorganisationernas verksamhet påverkas från början av 2017 av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Dess mål är att främja öppenheten i förvaltningen av upphovsrätt och god förvaltningssed.

Upphovsrättsorganisationerna är enligt lagen skyldiga att ge rättsinnehavarna vissa uppgifter, till exempel om de rättigheter som de förvaltar och om rättsinnehavarnas valmöjligheter. Dessa uppgifter har sammanställts i detta dokument.

Före du ger en personlig fullmakt till en av Kopiostos medlemsorganisationer, läs igenom det här dokumentet.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]