[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Vad baserar sig ersättningarna på?

Avräkningen av kopieringsersättningar från Kopiosto baserar sig på undersökningar om kopiering. Kopiosto gör regelbundet undersökningar om kopiering av skyddat material, t.ex. tidningar och böcker, på bl.a. företag och läroanstalter.

På basis av undersökningsresultaten uppdelas ersättningarna först i fem grupper: skönlitteratur, bilder, press, noter och facklitteratur. Därefter delas ersättningarna ut till upphovsmanna- och förläggarorganisationer inom de ovannämnda grupperna. Fördelningen inom grupperna baseras på avtal mellan organisationerna. Avtalen följer alltid resultaten från kopieringsundersökningarna.

Mera om Kopiostos undersökningar från Information of upphovsrätt/Undersökning.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]