[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopieringsersättningar

De kopieringsersättningar som inkasserats från läroanstalter, företag och offentliga sektorn delas ut till Kopiostos medlemsorganisationer på basis av en undersökning om kopiering på respektive avtalsområde.

Varje avtalsområde (t.ex. grundskolor och gymnasier eller näringsliv) har utifrån sin kopieringsundersökning definierat förhållandet mellan olika materialgrupper inom sitt område. Det finns fem materialgrupper: skönlitteratur, bilder, press, noter och facklitteratur.

Medlemsorganisationer som får in ersättningar delar ut dem till upphovsmän i form av stipendier, direkta ersättningar eller andra nyttiga tjänster för upphovsmännen. Information om vilka stipendier som finansieras med kopieringsersättningar från Kopiosto och hur de kan sökas fås direkt hos de medlemsorganisationer som får ersättningar.

År 2017 betalade Kopiosto ut cirka 14 miljoner euro i kopieringsersättningar i Finland.

Kopiosto utbetalar ersättningar för kopiering av utländskt material till sådana utländska organisationer som har ett ömsesidigt avtal med Kopiosto om utbetalning av kopieringsersättningar.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]