[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopieringsersättningar avräknade till            medlemsorganisationerna 2017 

Fotokopieringsersättningar

Organisation
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry      56 071 €
Chefredaktörernas förening rf      31 270 €
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf        7 992 €
Finlands facklitterära författare rf 1 501 362 €
Finlands Förlagsförening rf 2 124 366 €
Finlands Journalistförbund rf    780 304 €
Finlands kritikerförbund rf      58 508 €
Finlands svenska författareförening rf FSF       19 102 €
Finlands Tekniska Förlagsförening rf    104 193 €
Finlands Tonsättare rf    172 501 €
Finlands ungdomsförfattare rf        7 437 €
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf    209 151 €
Finlands översättar och tolkförbund rf    146 929 €
Finnfoto – Finlands fotoorganisationer rf    218 525 €
Finska Musikförläggareföreningen rf    508 066 €
Freelance-programtillverkare rf      68 419 €
Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf     163 220 €
Föreningen för finska tonsättare och textförfattare rf    392 152 €
Grafia rf     232 276 €
Illustratörerna i Finland rf    205 238 €
Kuvasto rf      26 698 €
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry      20 487 €
Serieskaparna i Finland rf      31 675 €
Suomen Kirjailijaliitto ry      56 258 €
Tidningarnas Förbund rf    453 285 €
Tidskrifternas Förbund rf    793 856 €
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus    145 777 €
Total 8 535 119 €

kopieringsersättningar för digital kopiering

Organisation
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry      55 005 €
Chefredaktörernas förening rf      30 676 €
Finlands facklitterära författare rf 1 126 785 €
Finlands Förlagsförening rf 1 383 617 €
Finlands Journalistförbund rf    594 037 €
Finlands kritikerförbund rf      58 393 €
Finlands svenska författareförening rf FSF      13 579 €
Finlands Tekniska Förlagsförening rf    135 490 €
Finlands Tonsättare rf      41 763 €
Finlands ungdomsförfattare rf        4 856 €
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf    185 671 €
Finlands översättar och tolkförbund rf    127 462 €
Finnfoto – Finlands fotoorganisationer rf      37 369 €
Finska Musikförläggareföreningen rf    138 676 €
Freelance-programtillverkare rf      47 261 €
Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf     185 671 €
Föreningen för finska tonsättare och textförfattare rf    114 240 €
Grafia rf     157 021 €
Illustratörerna i Finland rf    139 701 €
Kuvasto rf      20 241 €
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry      20 098 €
Serieskaparna i Finland rf      17 745 €
Suomen Kirjailijaliitto ry      44 949 €
Tidningarnas Förbund rf    537 026 €
Tidskrifternas Förbund rf    503 809 €
Total 5 781 330 €
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]