Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Oikeudenomistajien valtakirjat

Kopiosto sopii palveluun mukaantulevan julkaisun kustantajan kanssa verkkovälityksen ehdoista ja hankkii sen jälkeen artikkelien tekijöiltä tarvittavat luvat verkkovälitykseen. Kopiosto pyytää oikeudenomistajilta luvat tätä tarkoitusta varten laaditulla Elektra-valtakirjalla.

Valtakirjassa sovitaan niistä ehdoista, joilla artikkeleita saa digitalisoida ja käyttää verkkoympäristössä. Valtuutus koskee Elektra-palvelussa mukana olevissa lehdissä julkaistuja artikkeleita ja vain Elektra-palvelussa tapahtuvaa artikkelin käyttöä. Oikeudenomistaja voi Elektra-valtakirjasta huolimatta määrätä artikkelinsa Elektran ulkopuolisesta käytöstä haluamallaan tavalla.

Kopiosto toimittaa oikeudenomistajille vuosittain tiedot teosten käytöstä, perityistä korvauksista sekä huolehtii korvausten tilityksistä oikeudenomistajille.

Valtuuksien käytöstä ja sopimuksista päättää Elektra-palvelulle asetettu oikeudenhaltijoiden johtoryhmä. Siinä ovat edustettuina tieteellisten aikakausjulkaisujen tekijät, kustantajat ja toimittajat.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun