Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Korvaukset ja tilitykset

Kopiosto tilittää oikeudenomistajille tekijänoikeuskorvaukset Elektrassa olevien artikkelien käytöstä.  Kopiosto hoitaa korvausten tilityksen oikeudenhaltijoiden johtoryhmän hyväksymän tilityssäännön mukaisesti. Ennen tekijänoikeuskorvausten tilitystä korvauksesta vähennetään hallintokulut. 

Korvaukset tilitetään oikeudenomistajille kerran vuodessa. Oikeudenomistajat saavat vuosittain tilitysraportin, josta selviää edellisen kalenterivuoden aikana tapahtunut artikkelien käyttö ja perityt korvaukset. Tilitysraportista käy myös ilmi, mitä artikkeleja verkossa on, ketkä ovat solmineet käyttösopimuksia, sekä tilastotietoja käytön määrästä.

Korvausten jako oikeudenomistajien kesken Elektrassa

Elektra-palvelun korvaukset jaetaan oikeudenomistajien kesken tasan niin, että tekijöiden ja kustantajien/julkaisijoiden osuudet ovat yhtä suuret. Kyseinen jakomalli pyydetään hyväksymään Elektra-valtakirjassa.

Useimmilla Elektrassa mukana olevilla julkaisuilla kustantajana ja julkaisijana toimii sama yhdistys. Tällöin korvaus maksetaan ko. yhdistykselle. Jos julkaisija on toinen kuin kustantaja, jaetaan korvaus tasan näiden kesken.

Kun tekijöitä on enemmän kuin yksi ja kuvittaja ja kääntäjä ovat oikeutettuja korvaukseen, jaetaan korvaus siten, että kuvituksen osuus on 15 % ja tekstin osuus on 85 %. Kummankin tekijäryhmän korvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken. Kääntäjä kuuluu tekstiryhmään.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun