[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Produktionsbolag

I sådana fall där upphovsmän överlåtit rättigheterna till produktionsbolag via anställnings- eller andra avtal, får produktionsbolagen ersättningar för inspelning i utbildningssyfte.

Kopiosto och Tuotos har avtalat att Kopiosto registrerar överlåtelserna av rättigheter till produktionsbolag och avräknar ersättningarna till produktionsbolagen. Registreringen av överlåtelse baseras på rapporter och avtalsbilagor från produktionsbolag från början av 2001. Anmälningar, överlåtelseavtal och basuppgifter om produktionsbolaget (om inte uppgivna redan tidigare) för respektive år ska sändas till Kopiosto senast före utgången av april följande år.

De ersättningar som baserar sig på överlåtelse av rättigheter är inte samma ersättningar som Tuotos-ersättningar till producenter, utan är oberoende av varandra. De ersättningar som Kopiosto utbetalar påverkar inte Tuotos-ersättningarna.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]