[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

De olika typerna av upphovsrättsersättningar för tv-program

Ersättning för privat bruk / Kompensationsavgift (HYMATV)

Ersättningen för privat bruk är den ersättningstyp som genererar mest pengar. Med den kompenserar man upphovsmännen och de utövande konstnärerna för att konsumenterna har rätt att spela in tv-program för privat bruk.

En kompensationsavgift uppbärs på tomma inspelningsmedier (t.ex. DVD-R/RW och digitalboxar med hårddisk). Kopiosto avräknar de inkasserade ersättningarna till upphovsrättshavarna till inhemska program som sänds på YLE1, YLE2, YLE Teema, MTV3, Fyran, SUB, AVA, LIV.

Inspelningen i privata hushåll undersöks varje år. Man fattar också årligen beslut om vilka kanaler som ska omfattas av ersättningen för privat bruk. Ersättningarna utbetalas till alla upphovsmän och utövande konstnärer som Kopiosto känner till, såväl fast anställda som frilansare.


Ersättning för inspelning i utbildningssyfte (OPKO)

Kopiosto har beviljat skolor tillstånd att spela in inhemska och utländska program som sänds av YLE1, YLE2, YLE Teema, YLE Fem och MTV. Denna ersättningstyp gäller inte undervisningsprogram, utländska serier med fortlöpande handling eller filmer avsedda för distribution på biografer eller på video.

Frilansarna får sina personliga ersättningar via Kopiosto. Andelen som tillfaller de upphovsmän som har varit fast anställda på YLE eller MTV överförs till KOURA-utbildningsfonden.


TV Finland-ersättning (TVFIN)

Genom en länk sänds finländska TV-program till Stockholm, varifrån de via Nackasändaren sänds vidare till hushållen. Det är frågan om en programkanal (TV Finland) som är sammansatt av finländska tv-program från YLE1, YLE2, YLETeema och YLE Fem.

Samma program sänds även till andra länder i Europa via satellit. Där kan hushållen se dem med hjälp av en satellitmottagare och en dekoder.

Ersättningen avräknas till frilansare. Utövande konstnärer, t.ex. skådespelare, är berättigade till ersättningar bara när det gäller direktsändningar.


Ersättning för distribution i kabelnät (KAPE)

Denna ersättning utgörs av de finländska tv-kanalernas andel av de inkasserade ersättningarna för vidaresändning. Ersättningen avräknas till frilansare. Utövande konstnärer, t.ex. skådespelare, är berättigade till ersättningar bara när det gäller direktsändningar. Ersättningen utbetalades fram till 2005.


Ersättning från Sjömansservicebyrån (MEPA)

Enligt ett avtal mellan Kopiosto och Sjömansservicebyrån distribuerar Sjömansservicebyrån finländska tv-program från YLE1, YLE2 och MTV3 i form av inspelningar till sjömän som arbetar ombord. Ersättningen avräknas både till fast anställda och frilansare.  Ersättningen utbetalades fram till 2012.


Ersättning för användning på institutioner (LAITV)

Det finns ett avtal mellan Kopiosto och Rundradion om spridning av tv-programinspelningar från Rundradions Kassettjänst till t.ex. sjukhus, ålderdomshem, fängelser, daghem och ambassader. Ersättningen avräknas till frilansare.


Ersättning för användning på bibliotek (KIRTVL och KIRTVL)

Ett avtal mellan Kopiosto och kommuner ger biblioteken rätt att låna ut program från Rundradions Kassettjänst. Ersättningen avräknas till frilansare.


Ersättning för distribution i nordiska kabelnät (KAPO)

Distribution av finländska program i lokala rundradiokanaler i Sverige och Norge. Ersättningen avräknas till frilansare. Utövande konstnärer, t.ex. skådespelare, är berättigade till ersättningar bara när det gäller direktsändningar. Ersättningen avräknas med två års mellanrum.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]