[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Hur beräknas ersättningarna? 

Avräkningen av upphovsrättsersättningar utgår från en rättvis och lika behandling av ersättningsmottagarna. Fördelningen av upphovsrättsersättningar för tv-program baserar sig på de avräkningsprinciper som Kopiostos medlemsorganisationer årligen fastställer. Grunden för avräkningen är en gruppindextabell, där även klassificeringsprinciperna för tv-program beskrivs. Alla program som visats på tv delas in i programtyper enligt Kopiostos klassificeringsprincip. Ersättningarna för användning av radioprogram på bibliotek och institutioner har klassificerats enligt en egen gruppindelningstabell.

Det betalas inga ersättningar för reklaminslag, informationsinslag, kortare nyhetssändningar, chat-program eller programpuffar.

Hur avräkningarna kalkyleras påverkas av följande faktorer:

Speltid
Längre program får större ersättningar i samma proportion. Reklaminslagen räknas ej med i den totala speltiden.

Kreativitet
När ett program, t.ex. en film, har åstadkommits av flera personer med inriktning på olika områden av skapande verksamhet, ingår där en stor mängd kreativt arbete. Sådana program får större ersättningar som räknas fram med upphovsrättskoefficienten.

Sammansättning
Enskilda upphovsmän och utövande konstnärer bidrar med varierande mängd skapande arbete. Vissa upphovsmän påverkar hela programmets innehåll, t.ex. en regissör regisserar hela programmet, medan en grafikers insats bara syns i vissa delar av programmet.

Användning
Hur programmet eller programtypen används i verkligheten (inspelning, förevisning eller utlåning). Användningen framgår av en nyttjandeundersökning eller en rapport som lämnas av t.ex. ett bibliotek.

Vid beräkningen av ersättningen för privat kopiering (Kako) används nyttjandeintensiteten. Den baserar sig på en mätning utförd av ett utomstående forskningsinstitut. Undersökningen mäter hur gärna olika programtyper spelas in i hushållen. Ersättningen för privat kopiering är alltså en kompensation för inspelning, inte för spelning. Mätningsresultaten jämförs med programmens sändningsfrekvens, varvid man får fram  programtypernas relativa popularitet i förhållande till varandra.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]