Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

AV-korvaukset

Kopiosto maksaa henkilökohtaisia tekijänoikeuskorvauksia radio- ja televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Musiikin tekijöiden ja esittäjien osalta korvaukset tilittävät Teosto ja Gramex. Tilitettävät korvaukset peritään ohjelmien jälkikäytöstä, kuten niiden tallentamisesta kodeissa ja oppilaitoksissa.

Tv-ohjelmien korvaukset

Kopiosto tilittää henkilökohtaiset korvaukset pääosin freelancereille. Kaikki riippumattomiin tuotantoyhtiöihin työsuhteessa olevat tekijät luokitellaan Kopioston tilitysten näkökulmasta freelancereiksi.

Yksityisen käytön korvaus eli hyvitysmaksu maksetaan myös broadcasting-yhtiöön vakinaisessa palveluksessa oleville tekijöille. Muissa Kopioston tilittämissä korvauslajeissa vakinaisessa palveluksessa olevat tekijät ovat esimerkiksi työsopimuksellaan luovuttaneet oikeutensa työnantajalle. Lähettäjäyhtiön vakinaiseksi työntekijäksi rinnastetaan myös määräaikaiset työntekijät. 

Televisio-ohjelmien korvaukset tilitetään vuosittain. Kunakin vuonna maksetaan edellisen vuoden aikana perityt korvaukset. Korvaukset tilitetään vuosittain vahvistettavien tilitysperiaatteiden mukaan.

Ulkomaisille tv-ohjelmien tekijöille ja esittäjille maksetaan jälkikäyttökorvauksia tietyistä korvauslajeista Kopioston tekemien vastavuoroisuussopimusten perusteella. Tällöin myös kotimaiset oikeudenomistajat saattavat saada Kopioston kautta korvauksia av-teoksistaan kyseisistä maista.

Radio-ohjelmien korvaukset

Radio-ohjelmien käyttökorvaukset tilitetään oikeudenomistajille kahden pääperiaatteen mukaisesti:

Radio-ohjelmien yksityisen käytön korvaukset tilitetään eri oikeudenomistajaryhmille jäsenjärjestöjen erikseen sopimalla tavalla. Tiedot korvausten jakoperusteista yksittäisille oikeudenomistajille Kopiosto saa kultakin jäsenjärjestöltä.

Korvaukset tv- ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäytöstä maksetaan Yle Tallennemyynnistä ostettujen äänitallenteiden käyttötietojen perusteella.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun