Kopiostoon kuulumattomien oikeudenhaltijoiden kopiointikorvaukset

Kopioston ulkopuolinen oikeudenhaltija eli sellainen tekijä tai kustantaja, joka ei ole antanut edustusvaltuutusta Kopiostolle tai sen jäsenjärjestölle, voi esittää Kopiostolle korvausvaateen kopiointikorvauksista tietyin perustein.