[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiostos ekonomi

År 2017 samlade Kopiosto in totalt 49,4 miljoner euro i ersättningsintäkter. Kopiosto placerar ersättningsmedlen för den tid som löper mellan inkassering och avräkning. Kopiostos finansieringsintäkter uppgick till 761 000 euro år 2017.

Kopiostos intäkter,
1000 €
20172016Ändring 
i %   
Fotokopiering och digital kopiering19 513   17 573       11,0
Utlåningsersättning och nättjänster  1 644  1 138    44,5
Radio- och tv-program21 21020 986      1,1
Kompensationsavgift  5 696  8 345   -31,7
DigiDemo och CreaDemo-anslag  1 354  1 354        0
Ersättningsintäkter totalt50 24949 708     1,1


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]