[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Stipendier från Kopiosto stöder skapande verksamhet

Över hälften av fotokopieringsersättningarna till de organisationer som representerar upphovsmän delas ut i form av stipendier som stöd till skapande verksamhet, till anskaffning av redskap och material, till fortbildning samt till arbets- och studieresor. Mera information om stipendier och hur man ansöker om dem kan fås direkt från de organisationer som tar emot fotokopieringsersättningar. 

Skön- och facklitteratur

Finlands facklitterära författare rf
Finlands Författarförbund rf
Finlands svenska författareförening rf
Finlands ungdomsförfattare rf
Finlands översättar- och tolkförbund rf

Press

Chefredaktörernas förening rf
Finlands Journalistförbund rf
Finlands kritikerförbund rf
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf
Förbundet för finländska tidskrifters chefredaktörer rf
Föreningen för lokaltidningarnas huvudredaktörer rf

Musik

Finlands Tonsättare rf
Föreningen populärauktorer i Finland rf, ELVIS

Bilder

Finlands Fotoorganisationers Centralförbund rf
Finlands serieskapare rf
Finska illustratörer rf
Freelance-programtillverkare rf
Grafia rf
Konstnärernas på det visuella området upphovsrättsförening Kuvasto rf

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]