Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiosto lyhyesti

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt – luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt.

Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia.

Kopiosto toimii monipuolisesti luovan työn puolesta. Tavoitteena on parantaa teosten käyttömahdollisuuksia siten, että oikeudenomistajat ja kulttuuri laajemminkin hyötyvät Kopioston toiminnasta. Tätä tavoitetta Kopiosto toteuttaa myöntämällä erilaisia käyttölupia ja jakamalla kerätyt tekijänoikeuskorvaukset teosten tekijöille, esittäjille ja kustantajille. Korvaukset maksetaan jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko suoraan oikeudenomistajille tai jäsenjärjestöille, jotka jakavat ne edelleen apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta erilaisina av-alan tukina.

Kopiosto vie luovan työn asiaa eteenpäin myös tekijänoikeudellisen neuvonnan ja luentopalvelun avulla. Kopiosto pyrkii myös vaikuttamaan luovaan toimialaan liittyvän lainsäädännön myönteiseen kehitykseen antamalla lausuntoja kotimaisille ja EU-tason vaikuttajille. Tavoitteena on luovuuteen kannustava ja luovuutta palkitseva toimintaympäristö.

Kopiosto helpottaa teosten käyttöä

Kopiosto myöntää lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin käyttötapoihin. Muuttuvan tiedonvälityksen tarpeisiin kehitetään aktiivisesti uusia luparatkaisuja.

Kopioston luvalla yritykset ja julkishallinto voivat kopioida artikkeleita henkilökunnalleen ja opettajat monistaa sekä skannata kouluissa lehdistä ja kirjoista lisämateriaalia oppilailleen.

Tv-ohjelmien tallentaminen opetuskäyttöä varten on mahdollista Kopioston luvalla. Taloyhtiöt ja kaapelioperaattorit voivat Kopiostosta hankitulla luvalla vastaanottaa ja välittää televisiokanavien ohjelmaa.

Jakaa tekijänoikeuskorvauksia

Kopiosto jakaa keräämänsä tekijänoikeuskorvaukset tekijöille, esittäjille ja kustantajille.

Julkaisujen valokopioinnista, tulostamisesta ja tallentamisesta kerätyt kopiointikorvaukset tilitetään Kopioston jäsenjärjestöille. Jäsenjärjestöt jakavat varat edelleen edustamiensa oikeudenomistajien käyttöön. Järjestöt jakavat korvauksia edelleen esimerkiksi erilaisina apurahoina ja palkintoina sekä suorina korvauksina kustantajille. Esimerkiksi Warelius-, Mikael Agricola- ja Finlandia-palkinnot rahoitetaan joko kokonaan tai osittain Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. 

Radio- ja televisio-ohjelmista kerätyt korvaukset tilitetään ohjelmien tekijöille ja esittäjille henkilökohtaisesti. Tällainen korvaus on muun muassa teosten yksityisestä käytöstä perittävä hyvitysmaksu. Televisio-ohjelmien jakelusta esimerkiksi kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa Kopiosto maksaa korvaukset ulkomaisille tv-yhtiöille, elokuvatuottajille sekä muille oikeudenomistajille. Osa opetusta varten tapahtuvan nauhoittamisen korvauksista jaetaan Yleisradion, MTV3:n ja ohjelmien tekijöiden yhteisen koulutusrahaston Kouran kautta apurahoina. 

AVEK käyttää hyvitysmaksukorvauksia audiovisuaalisen ohjelmatuotannon ja levityksen tukemiseen, av-alan ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tukemiseen.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun