Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiosto ja yhteishallinnointilaki

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uusi tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskeva laki. Laki sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen, kuten Kopioston, toimintaa. Lain tavoitteena on edistää tekijänoikeushallinnon avoimuutta ja hyvää hallintotapaa.

Miten laki vaikuttaa Kopioston toimintaan?

Laki velvoittaa lisäämään läpinäkyvyyttä ja tiedottamaan tekijänoikeusjärjestön toiminnasta ja siinä noudatettavista periaatteista. Oikeuksien yhteishallinnointia toteuttavien, kuten Kopioston ja sille valtuuksia keräävien jäsenjärjestöjen on tarjottava oikeudenhaltijoille aikaisempaa selkeämmät keinot päättää antamastaan valtuudesta.

Yhteishallinnointilain mukaan oikeudenhaltijalle tulee kertoa muun muassa

  • mahdollisuudesta vapaasti valita tekijänoikeusjärjestö, jonka oikeudenhaltija valtuuttaa hallinnoimaan oikeuksiaan
  • mitä oikeuksia, oikeuksien luokkia tai teosten ja muiden suojan kohteiden tyyppejä Kopiosto hallinnoi
  • miten oikeuksia koskevan valtuuden voi peruuttaa
  • oikeudesta myöntää lupa ei-kaupalliseen käyttöön

Yhteishallinnointiaissa säädetään muun muassa siitä, mitä tietoja tekijänoikeusjärjestöjen tulee julkaista verkkosivuillaan. Olemme koonneet tälle sivuille linkkilistan niistä lain edellyttämistä tiedoista, jotka ovat luettavissa Kopioston sivuilta. Täydennämme linkkilistaa touko- ja kesäkuun kuluessa.

LinkkEJÄ

Yhteishallinnointiorganisaation säännöt ja jäsenyysehdot

Kopioston hallinnoimien oikeuksien luokat sekä oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttamisehdot, kts. Kopiosto-valvontavaltakirja tai Tekijänoikeussopimus

Valvontaelimen jäsenten nimet ja toimitusjohtajan nimi, kts. Kopioston hallitus ja johtorymä

Lisenssien vakioehdot ja sovellettavat vakiohinnat mahdollisine alennuksineen, kts. Teosten käyttöluvat

Tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille tilitettäessä noudatettavat yleiset periaatteet, sis.

  • hallinnointipalkkioita koskevat yleiset periaatteet
  • tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista muihin tarkoituksiin kuin hallinnointipalkkioihin tehtäviä vähennyksiä koskevat yleiset periaatteet
  • vähennyksiä koskevat yleiset periaatteet
  • jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytön yleiset periaatteet

Luettelo edustussopimuksista ja niistä yhteishallinnointiorganisaatioista, joiden kanssa edustussopimukset on tehty

Tieto oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien käytössä olevasta yhteishallinnointiorganisaation tarjoamasta valitusmahdollisuudesta, vaihtoehtoisesta riitojenratkaisumenettelystä sekä riitoihin sovellettavasta tuomioistuinmenettelystä (tulossa)

Muita hyödyllisiä linkkejä

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (Finlex)

Direktiivi 2014/26/EU, joka pantiin täytäntöön yhteishallinnointilailla

Patentti- ja rekisterihallitus (tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta)

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun