[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiostos administration

Kopiostos är en registrerad förening, vars högsta beslutande organ är årsmötet som består av representanter för medlemsorganisationerna. Enligt Kopiostos regler hålls två föreningsmöten årligen. Höstmöten väljer styrelsen.

Kopiostos styrelse består av en ordförande och tio andra ledamöter. Styrelsen samlas normalt sex gånger per år.

Kopiostos olika sektioner och kontoret arbetar under styrelsen. Fotokopierings- och AV-sektionen som utnämnts av styrelsen förbereder uppgifterna inom sitt versamhetsområde. Styrelsen utnämner sektionerna i början av året. 

Kopiostos styrelse 2018

Heikki Jokinen, redaktör (styrelseordförande)
Karola Baran, verksamhetsledare
Anna-Liisa Haavikko, redaktör
Mikko Hoikka, verksamhetsledare
Elina Kuusikko, versamhetsledare
Sakari Laiho, direktör 
Suvi Oinonen, verksamhetsledare

Tommi Nilsson, verksamhetsledare
Jukka-Pekka Pietiäinen, verksamhetsledare
Pekka Sipilä, verksamhtesledare
Jyrki Vainonen, författare, översättare (till finska)
Ahti Vänttinen, ordförande

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]