[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Läsklanen: Enligt lärarna är gemensamma lästunder det bästa sättet att främja läsning bland barn

7.6.2017
Kopiostos och Finska kulturfondens gemensamma projekt Läsklanen för lågstadie- och grundskolor syftar till att främja läsning bland barn på ett nationellt plan. Inom projektet har vi från skolorna i målgruppen samlat in idéer för hur man kan främja läsning bland barn. Vi fick in svar från nästan 700 skolor, det vill säga omkring 30 procent av alla skolor i målgruppen.


Läs för barnet, visa exempel och reservera tid för läsning

Det sätt att främja läsning bland barn som flest föreslog var att läsa för barnen. Det att läraren läser högt för eleverna eller uppmuntrar föräldrar att läsa för sina barn hemma betraktas som ett bra sätt att få barn att läsa. Även de vuxnas föredöme som aktiva läsare lyfts fram i idéerna. ”När barnet ännu inte kan läsa läser den vuxna högt för barnet och erbjuder samtidigt en trygg och lugn stund. När barnet redan kan läsa fungerar gemensamma lässtunder, där också den vuxna läser, som bra exempel”, kommenterade en respondent.

Ett annat återkommande tema var att man måste ge barnen möjlighet att läsa. Man måste reservera tid för läsning, exempelvis genom att schemalägga stunder för läsning under skoldagen eller -veckan. ”Det bästa sättet att främja läskunnigheten och läslusten är att göra läsningen till en lika självklar daglig aktivitet som skollunchen”, skrev en respondent. Enligt denna modell har man en lässtund varje dag, och läsandet bygger inte bara på frivillighet.

Ta barnen till böckerna

Även de fysiska ramarna för läsningen och tillgången till böcker lyftes fram i förslagen. Böckerna ska vara lättillgängliga och urvalet mångsidigt. Rummet där man läser bör vara lockande och kunna användas på många olika sätt. En respondent föreslår att man ska ta barnen dit där böckerna finns. ”[Man borde] bygga ett välfungerande, lockande skolbibliotek där man kan läsa, låna, bläddra, spela, prata, leta efter information, tillbringa tid.”

En del föreslog också olika evenemang, jippon och projekt för att motivera elever att läsa. Som exempel nämndes bokprat, lästävlingar och bokbingo. Även besök på biblioteket och författarbesök ansågs vara bra sätt att motivera eleverna att läsa, liksom besök av en läsmormor eller -morfar eller kanske till och med en läshund.

Bokstipendium och mer

Ett nytt sätt att främja läsningen som lyftes fram var en modell från Hilda Käkikosken koulu i Porlom. ”Alla elever som går ut årskurs 1 får ett bokstipendium. Barnen läser de böcker de har köpt under sommaren och presenterar dem för de andra eleverna när skolan börjar igen på hösten”, berättar läraren Pia-Leena Salo.

Läsklanen stöder skolbibliotek och läsning bland barn

Inom projektet Läsklanen delas två miljoner euro ut för att främja läsning bland barn. Målgruppen för projektet är alla Finlands lågstadie- och grundskolor, särskilt årskurs 3 och 4. Under våren 2017 har skolorna haft möjlighet att förhandsanmäla sig till projektet, och nästan 700 skolor har redan uttryckt sin läslust. 

Författaren Jari Järvelä fungerar som ordförande för styrgruppen för projektet Läsklanen. ”Det är glädjande att så många skolor på olika håll i Finland redan har anmält sig till projektet Läsklanen”, säger Järvelä. ”Intresse och aktivitet i förhandsanmälningsskedet är ett bra tecken på att många vill uppmuntra barnen att läsa.”

Projektet Läsklanen består av två delar: I projektets första skede på hösten 2017 gör skolorna ansökningarna om att grunda ett skolbibliotek eller utveckla ett befintligt skolbibliotek. Ansökningen inleds 1.9 och de bästa idéerna belönas med penningpriser under våren 2018. År 2018 får skolorna i målgruppen en separat donation för främjande av läsning.

Mer information

www.lukuklaani.fi | lukuklaani@kopiosto.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]