[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen har avtalat om läroanstalters tillstånd

6.11.2017
Utbildningsstyrelsen har avtalat med upphovsrättsorganisationen Kopiosto och Tuotos om läroanstalters rätt att under 2017 i undervisningen använda material som skyddats genom upphovsrätt. 


Avtalet gäller grundskolor, gymnasier och utbildningen som leder till grundexamen i yrkesläroanstalter. Kopieringstillståndet gäller även musikläroanstalter med statsandel. Avtalet gäller inte yrkeshögskolor eller universitet som kan skaffa kopierings- och användningstillstånd direkt från Kopiosto och Tuotos.

Med kopieringstillstånd för läroanstalter får man fotokopiera och skanna delar av tryckta publikationer, skriva ut digitalt material samt kopiera bilder och textmaterial som är fritt tillgängliga på webbplatser som tilläggsmaterial och som en del av det egna undervisningsmaterialet. Man får spara digitalt material som är tillgängligt för undervisningsgruppen i ett slutet nät, såsom en kursplattform eller en annan sluten lärmiljö. Med kopieringstillstånd får man som en del av undervisningen även redigera digitalt material, till exempel översätta texten till ett annat språk eller redigera bilder. 

Med tillstånd för inspelning i undervisning får man i undervisningen visa inhemska program via Yle Arenan och Elävä arkisto (Levande arkiv) samt spela in tv-program för undervisnings- och forskningssyfte på Yle TV1-, Yle TV2-, MTV3- samt Yle Teema & Fem-kanalerna, med undantag för filmer, reklam och utländska serier i följetongsform. 

Mer information:

Licensieringschef Kirsi Salmela, tfn 09 4315 2349, kirsi.salmela@kopiosto.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]