Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Selvitys tekijänoikeudella suojatun materiaalin digitointi- ja käyttötarpeista kirjastoissa

2.2.2017
Kopiosto selvitti tekijänoikeuden suojaaman materiaalin digitointi- ja käyttötarpeita yleisissä kirjastoissa syksyllä 2016. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Kirjastot.fi-verkoston kanssa. Sähköiseen kyselyyn vastasi 127 yleistä kirjastoa eri puolilta Suomea.

Selvityksessä kartoitettiin, millaisia aineistoja kirjastot haluaisivat digitoida ja välittää yleisölle verkossa sekä millaisia tapahtumia, tilaisuuksia, työpajoja ja muita palveluja kirjastot järjestävät ja millaista tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia näissä tilaisuuksissa ja niiden markkinoinnissa käytetään. Lisäksi kysyttiin Ylen tallenteiden ja palvelujen käytöstä kirjaston järjestämissä tilaisuuksissa sekä mediataitojen opastuksessa.

Selvityksen perusteella 11 % vastanneista kirjastoista välittää jo nyt kokoelmiinsa kuuluvaa digitoitua aineistoa yleisölle ja vähän yli 40 % aikoo tai haluaisi tulevaisuudessa digitoida ja välittää tällaista aineistoa. Kokoelmaan kuuluvia kirjallisia teoksia, kuten paikallishistoriikkeja ja muuta paikallishistoriaan liittyvää aineistoa, haluttiin välittää eniten. Reilu kolmasosa kirjastoista oli lisäksi kiinnostunut nyt tai tulevaisuudessa digitoimaan ja välittämään yleisölle verkossa jonkun yhteistyökumppanin, kuten kotiseutuyhdistyksen, omistuksessa olevaa aineistoa.

Lähes kaikissa vastanneissa kirjastoissa järjestetään tapahtumia, työpajoja ja muita tilaisuuksia, joissa on tarvetta käyttää erilaista tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia, kuten otteita kirjoista, kirjojen kuvituksia ja kansikuvia. Teosten kuvitus- ja kansikuvia sekä kirjailijoiden valokuvia tarvitaan myös tapahtumien markkinoinnissa ja niistä tiedottamisessa. Vajaa puolet vastaajista ilmoitti hankkineensa luvan kuvien tai muiden aineistojen käyttöön tapahtumien markkinoinnissa.

Selvityksessä kysyttiin myös Yleisradion tallenteiden sekä Yleisradion lähettämien tv-lähetysten ja Yle Areenan ja Elävän arkiston käyttöä kirjastoissa. 77 % vastanneista kirjastoista lainaa Ylen myymiä elokuvia, sarjoja tai muita tallenteita yleisölle. Sen sijaan kirjastoissa näytetään harvemmin Ylen suoria tv-lähetyksiä – vain 9,4 % vastanneista kirjastoista oli joskus näyttänyt Ylen suoria lähetyksiä yleisölle. Vajaa 40 % kirjastoista opastaa asiakkaitaan Ylen verkkopalveluiden käytössä.  

Hieman alle puolet kirjastoista järjestää mediataitojen tueksi työpajoja, kerhoja tai muita toiminnallisia hetkiä. Kirjastot, joissa tällaista toimintaa on, järjestävät sitä pääsääntöisesti itse, mutta myös jonkin verran yhteistyössä eri tahojen, kuten oppilaitosten, kanssa. Toimintaa suunnataan etenkin lapsille ja nuorille. Myös mediataitojen opetuksessa käytetään erilaisia mediatuotteita ja muita tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia, kuten valokuvia tai piirroksia, musiikkia, tekstiä sekä videomateriaalia. Yli 60 % vastaajista ilmoitti, että työpajoissa ja muussa toiminnassa tehtyjä tuotoksia haluttaisiin myös julkaista kirjaston verkkosivuilla tai muutoin esittää tai näyttää julkisesti kirjaston tiloissa.

Vastaajat kokivat tekijänoikeusasiat usein monimutkaisiksi ja kirjaston toimintaa hankaloittaviksi, ja niihin toivottiin saatavan selkeyttä ja luparatkaisuja. Moni vastaaja täsmensi myös, että vaikka kirjastossa ei juuri tällä hetkellä olisikaan tarvetta digitoida tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia tai käyttää sellaista kirjaston toiminnassa, on se mahdollisesti tarpeen tulevaisuudessa tai jo suunnitteilla. Käyttötarpeiden nähtiin myös muuttuvan teknologisen kehityksen mukanaan tuomien mahdollisuuksien myötä.

Raportti löytyy Tutkimus-osiosta

Lisätietoja: lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, kirsi.salmela[at]kopiosto.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun