Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Tekijänoikeusbarometri 2013: kansan selvä enemmistö myönteinen tekijänoikeuksille

27.9.2013

Suomalaisten suuri enemmistö suhtautuu tekijänoikeusjärjestöihin ja tekijänoikeuskorvauksiin myönteisesti. Niiden katsotaan olevan oikealla asialla ja hyödyksi kotimaiselle kulttuurille.

Myönteisesti suhtautuvien määrä on kuluvan vuoden aikana jonkin verran kasvanut. Samaan aikaan kansalaisten tiedontaso sen suhteen, mitä tekijänoikeusjärjestöt tekevät, on kasvanut selvästi.

Nämä tiedot ilmenevät Taloustutkimuksen Tekijänoikeusbarometrista, jonka on teettänyt Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY.

Tieto lisää myönteisyyttä

Taloustutkimuksen raportissa todetaan: ”Järjestöihin ja korvauksiin suhtauduttiin nyt yleisesti ottaen hieman myönteisemmin kuin viime vuonna. Useimmissa sanapareissa myönteiset ilmaukset saivat enemmän mainintoja kuin vuonna 2012.”

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turjan mukaan tiedontasolla ja asenteiden myönteisyydellä on yhteys. – Kansalaisten tiedontaso tekijänoikeusjärjestöille kuuluvista tehtävistä näyttää nyt parantuneen viime vuodesta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että tietoisuus tekijänoikeusjärjestöjen tehtävistä vaikuttaa myönteisesti asenteisiin tekijänoikeuksia ja tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan. Siksi myönteisten asenteiden vahvistuminen ei yllätä.

– Koska taiteilijoiden tulot perustuvat pitkälti tekijänoikeuteen, on hienoa nähdä, että kansalaisten valtaenemmistö suhtautuu siihen entistäkin myönteisemmin, sanoo Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (Lyhty) projektinjohtaja Lauri Kaira.

– Tutkimustulos on hyvä muistutus siitä totuudesta, että aktivistien kannat näkee Internetin keskustelupalstoilta, mutta kansan hiljaisen enemmistön kannat näkee gallupeista.

Tulokset pähkinänkuoressa

Tutkimuksen mukaan kansalaiset tietävät entistä paremmin mitä tekijänoikeusjärjestöjen tehtäviin kuuluu. 75 % kansalaisista tietää, että tekijänoikeusjärjestöt keräävät tekijänoikeuskorvauksia taiteilijoille. Viime vuonna tämän tiesi 67 %. 61 % kansalaisista tietää, että tekijänoikeusjärjestöt myöntävät käyttölupia teosten esittämiseen esimerkiksi radiossa ja ravintoloissa. Viime vuonna tämän tiesi 54 %.

Tekijänoikeuskorvausten merkityksestä vallitsee kansalaisten keskuudessa vahva yksituumaisuus. 80 % on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvauksilla tuetaan sitä, että taidetta tehdään huomennakin ja 76 % että ne ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. 72 % on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ja/tai tekijänoikeuskorvaukset ovat oikealla asialla. 71 % pitää niitä tarpeellisina. 63 % kansalaisista on joko sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvausten kerääminen nykyiseen tapaan on pääsääntöisesti oikein. Vain 7 % kansalaisista yhtyy väitteeseen, että ”taiteilijat saavat nykyisellään liian paljon tekijänoikeuskorvauksia”.

Suhtautumista tekijänoikeusjärjestöihin ja -korvauksiin selvitettiin pääasiassa kahdella tekniikalla. Vastaajat saivat ottaa kantaa sekä erilaisiin väittämiin (esim. ”Taiteilijat saavat nykyisellään liian paljon tekijänoikeuskorvauksia”) sekä ilmaista kantansa suhteessa erilaisiin positiivinen-negatiivinen vastinpareihin (esim. ”oikealla asialla - väärällä asialla”).

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy osana Omnibus-tutkimusta kesäkuussa Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin 1020 henkilöä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tekijänoikeusbarometrin virhemarginaali on keskimäärin 3,2 % suuntaansa.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun