Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiosto lausui audiovisuaalisten teosten verkkolevityksestä

13.10.2011

Kopiosto lausui Opetus- ja kulttuuriministeriölle Euroopan komission vihreästä kirjasta koskien audiovisuaalisten teosten verkkolevitystä.

 

Euroopan komissio julkaisi 13.7.2011 vihreän kirjan, jossa käsitellään audiovisuaalisten teosten verkkojakelua. Vihreä kirja liittyy aikaisemmin julkaistuihin EU:n IPR-strategiaan ja Euroopan Digitaalistrategiaan ja on merkittävä EU-tason säätelyn kehittämistä koskeva keskustelunavaus.

Kopiosto on Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa korostanut, että audiovisuaalisten verkkomediapalveluiden tekijänoikeuksien lisensioinnissa tulisi pääasiallisena mallina säilyttää alueellinen järjestelmä. Näin voidaan turvata muun muassa se, että käyttäjät saavat lisensiointipalveluita omalla kielellään. Alkuperämaaperiaatetta ei tule säätää pääsäännöksi, koska se voisi johtaa av-sisältöjen lisensioinnin siirtymiseen suojatason ja oikeuksien toimeenpanon kannalta heikompiin maihin.

Kopioston näkemyksen mukaan audiovisuaalisten mediapalveluiden edelleenlähettämiseen liittyvien oikeuksien hallinnointimalli tulee olla riippumaton siitä teknologiasta, jolla teoksia edelleenlähetetään. Teknologianeutraalius ja oikeuksien kollektiivihallinnointi takaavat kattavat tekijänoikeusluvat kaikille edelleenlähettäjille ja varmistavat tekijänoikeuskorvausten sujuvan tilittämisen oikeudenhaltijoille.

Kopiosto kannattaa vihreässä kirjassa esille nostettua luovuttamatonta korvausoikeutta tekijöille ja esittäjille heidän teostensa käytöstä verkossa. Korvausoikeus toteutuisi tehokkaimmin, jos sitä hallinnoitaisiin kollektiivijärjestelmän kautta.

Vihreässä kirjassa nostetaan esille kysymys, tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä sellaisia sosiaalisia verkkopalveluita ja sivustoja varten, jotka perustuvat käyttäjien luomaan ja lataamaan tekijänoikeudelliseen sisältöön. Kopiosto korostaa lausunnossaan, ettei toiminnan ”ei-kaupallisuus” tai harrastelijamaisuus saa olla peruste tekijän yksinoikeuden kaventamiselle.

Kopioston näkemyksen mukaan myös verkkotallennuspalveluiden tekijänoikeudellinen asema olisi ratkaistava yhteisön tasolla. Tähän pohjoismainen sopimuslisenssi tarjoaisi hyvän mallin.

Komission käynnistämä kuulemismenettely päättyy 18.11.2011.

Kopioston OKM:lle antama lausunto

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun