Tekijänoikeuslain uudistaminen: laki on luovan alan perusta

EU hyväksyi 15.4.2019 uuden direktiivin tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla. Direktiiviin perustuvat tekijänoikeuslain muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 27.2.2023, ja ne astuivat voimaan 3.4.2023.