Tekijänoikeuslain uudistaminen: laki on luovan alan perusta

EU hyväksyi 15.4.2019 uuden direktiivin tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tekijänoikeusdirektiivi samoin kuin uusi verkkolähetysdirektiivi oli määrä sisällyttää osaksi Suomen lainsäädäntöä jo vuonna 2021. Kopioston näkemys on, että valtaosa direktiivistä tulisi viedä sananmukaisesti Suomen lakiin.