Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmästä (U 51/2016 vp)

29.11.2017
Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmästä (U 51/2016 vp).

Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston kirjelmästä (U 51/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) ja direktiivin 2009/22/EY (direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista) muuttamisesta


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun