Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Lausunnot 2010

30.11.2010 Kopiosto lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle hyvitysmaksusta

23.09.2010  Kopiosto lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle Euroopan digitaalistrategiasta

18.06.2010 Kopiosto lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luovien sisältöjen luvattomasta verkkojakelusta

28.05.2010 Kopiosto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle Euroopan komission "A Digital Agenda for Europe" -tiedonannosta

19.05.2010 Kopiosto lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä must carry -lakien muuttamiseksi

10.05.2010 Kopiosto lausui oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä "Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen"

30.04.2010  Kopiosto lausui opetusministeriölle tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä "Tekijänoikeuslain 3.luvun muutostarpeiden kartoittaminen"

30.04.2010 Kopiosto lausui opetusministeriölle luonnoksesta tekijänoikeuslain tekniseksi uudistamiseksi

26.04.2010 Kopiosto lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien komission tiedonantoa E 3/2010 vp Europeana-hankkeesta

21.04.2010 Kopiosto lausui liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä must carry -lakien muuttamiseksi

26.03.2010 Kopiosto lausui opetusministeriölle ehdotuksesta selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta

19.03.2010 Kopiosto lausui opetusministeriölle suoja-aikadirektiivin muutosehdotuksen tilannearvioinnista

08.03.2010 Kopiosto lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien komission asiakirjaa ”Tekijänoikeus osaamistaloudessa”

08.03.2010 Kopiosto lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien ”Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future” -dokumenttia sekä sitä käsittelevää opetusministeriön muistiota

05.01.2010 Kopiosto lausui EU:n komissiolle koskien "Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future” -dokumenttia

 
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun