[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Undersökning

Kopiosto genomför undersökning inom olika samhällssektorer. Informationen från undersökningarna används för att fastställa ersättningsbeloppet samt för att ersätta upphovsmän och förläggare. Dessutom utnyttjas undersökningsinformationen för att planera nya licensmodeller. Mängden material som ersätts varierar beroende på avtalsområde mellan 5 och 40 procent.

Undersökningar har gjorts sedan 1982. Tidigare gällde undersökningarna i huvudsak mängden av och innehållet i fotokopiering, men under tidens gång har man inkluderat utskrifter och användningen av digitalt material i undersökningarna. Från och med 2004 har man samlat in information med hjälp av internetenkäter utöver de traditionella blankettundersökningarna. Utomstående experter används för att analysera och rapportera undersökningsinformationen.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]