Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Usein kysyttyä tuen hakemisesta


  

1.Miten toimitan hakemuksen AVEKiin?

Hakemukset toimitetaan pääsääntöisesti sähköiseen hakujärjestelmään. Hakija rekisteröityy hakijaksi järjestelmässä, jossa on hakuohjeistus.

Poikkeukset:

  • Kurssi- tai koulutustilaisuuden tukea, kulttuurivientitukea ja festivaali- ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka postitetaan tai tuodaan AVEKiin.
  • Vieteri-tukea haetaan lomakkeella. Lomake on ladattavissa AVEKin kotisivuilla. Hakemus liitteineen postitetaan tai tuodaan AVEKiin.

2. Onko tuen hakemisessa hakuaikoja?

Hakemukset käsitellään ilman hakuaikoja. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä mediataiteen kaikki tukimuodot ovat haettavissa ilman hakuaikoja.

Poikkeukset:

  • Koulutusapurahahakemus, kurssi- tai koulutustilaisuuden, kulttuurivientituen ja festivaali- ja muun audiovisuaalisen kulttuurin hakemuksen tulee olla AVEKissa ennen koulutusta, tapahtumaa tai matkaa. Tuesta päätetään kokouksissa, joiden ajankohdista kerrotaan AVEKin kotisivuilla. Tarkemmat ohjeet ovat tukiohjeissa. 
  • DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMA-avustukset, hakuajat löytyvät tukilajien hakuohjeista.

3. Voiko toiminimi tai osuuskunta hakea tuotantotukea?

Ennakkovalmistelutukea, tuotantotukea ja jälkituotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille yhtiöille, toiminimille tai osuuskunnille, joiden toimialaan kuuluu elokuva- tai audiovisuaalinen ala. Hakijan tulee olla kirjanpitovelvollinen.

Yksityishenkilö tai työryhmä ei voi hakea tuotantotukea. Yksityishenkilöt ja työryhmät voivat hakea käsikirjoitustukea ja mediataiteen kohdeapurahaa. 

4. Kuka voi hakea Vieteri-tukea? 

Vieteri-tukea voivat hakea työryhmät, jolloin tuki myönnetään apurahana tai Suomessa rekisteröidyt yhtiöt, toiminimet tai osuuskunnat, joiden toimialaan kuuluu elokuva- tai audiovisuaalinen ala. 

5. Voiko tukea hakea useammalle eri teokselle yhtä aikaa?

Tukea voi hakea useammalle teokselle yhtä aikaa, jos hakemukset koskevat eri tukimuotoja tai jos teoksilla on eri tuottajat tai vastuuhenkilöt. On tärkeää, että hakija päättää, mitä hanketta edistää eikä siirrä valintaa tuotantoneuvojan päätettäväksi.

6. Voiko teoksen valmistamisen aloittaa vaikka päätöstä tuesta ei ole tehty?

Koulutustuen hakemus tulee jättää ennen koulutuksen aloittamista. Kulttuurivientituen ja festivaali- ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tuen hakemus tulee jättää ennen matkan tai tapahtuman alkua.  Muita tukia haettaessa teoksen valmistamisen voi aloittaa omalla riskillä ennen päätöstä.

7. Kauanko päätösten tekeminen kestää? 

Hakemusten käsittelyaika riippuu hakemusten määrästä.  Tavoitteena on 6-8 viikon käsittelyaika, mutta se voi olla myös pitempi. Koulutustuen, kulttuurivientituen ja Vieteri –tuen käsittelyaika voi olla pidempi. Tuotantotukipäätöksen aikataulu riippuu myös hankkeen kokonaisrahoituksen varmistumisesta.

8. Voiko hylätylle hankkeelle hakea uudestaan tukea?

Hylätylle hankkeelle voi hakea tukea uudelleen, mikäli hanke on oleellisesti kehittynyt edellisestä hakemuksesta. 

9. Voinko täydentää hakemusta jälkikäteen sen jälkeen kun hakemus on jo toimitettu AVEKiin?

Hakemusta voi täydentää jälkikäteen lähettämällä lisätietoa, esimerkiksi uusi versio käsikirjoituksesta tai päivitetty rahoitussuunnitelma. Lisäliitteet toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen avek@avek.kopiosto.fi. 

10. Mihin tarkoitukseen voi hakea mediataiteen kohdeapurahaa?

Kohdeapuraha on yksityishenkilölle myönnettävä henkilökohtainen apuraha, ja se on tarkoitettu pienimuotoisten mediataideteosten tekemiseen. Tuki on aina teoskohtainen. 
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun