Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Mediataiteen tuki

Tukea myönnetään audiovisuaalisille mediataideteoksille. Sisällölliset ja taiteelliset kriteerit ratkaisevat tuen myöntämisen. Teosten käyttötarkoitus voi olla televisio- tai elokuvateatteriesitys, tallennejakelu tai jokin muu julkinen esitys- ja jakelumuoto.

Mediataideteoksille voi hakea käsikirjoitustukea, kohdeapurahaa, ennakkovalmistelu-, tuotanto- ja jälkituotantotukea.

Käsikirjoitusapuraha ja kohdeapuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana. Hakijana voi olla myös työryhmä. Ennakkovalmistelu-, tuotanto- ja jälkituotantotukea myönnetään vain tuotantoyhtiölle. 

Kansainvälisissä yhteistuotannoissa tuki myönnetään kotimaiselle osatuottajalle.

Jokaisesta tuotannon vaiheesta tehdään erillinen päätös, eikä yhtä tuotantovaihetta koskeva myönteinen tukipäätös velvoita AVEKia myöntämään hankkeelle myöhemmin muuta tukea. 

AVEK ei tue yritysten, laitosten ja yhteisöjen esittelyohjelmia tai tilaustuotantoja, harrastuspohjalta valmistettavia ohjelmia eikä laitehankintoja.


Haku- ja päätösmenettely

Mediataiteen tuista päättää tuotantoneuvoja. Tuet ovat haettavissa ilman kiinteitä määräaikoja. Hakemuksia voi jättää sisään myös kesällä, mutta kesätauon vuoksi päätökset kesällä jätetyistä hakemuksista tehdään alkusyksystä.

Hakemus tehdään AVEK-hakujärjestelmässä.

Sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei oteta vastaan. 

Hakemuksia tai liitteitä ei palauteta, ellei asiasta ole toisin etukäteen sovittu.

Tuotantotukea haettaessa liitteenä voi käyttää Suomen elokuvasäätiön budjetointi-, rahoitussuunnitelma- ja tilityslomakkeita.


Tukimuodot

Käsikirjoitustuki 

Tuki myönnetään käsikirjoituksen kirjoittamiseen sekä sen saattamiseen lopulliseen muotoonsa. Hakijan tulee ilmoittaa samaan teokseen saatu tai vireillä oleva rahoitus.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • Synopsis/treatment
 • työsuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta


Mediataiteen kohdeapuraha

Henkilökohtainen kohdeapuraha on tarkoitettu pienimuotoisten mediataideteosten tekemiseen. Tuki on aina teoskohtainen. Hakijan tulee ilmoittaa samaan hankkeeseen saatu tai vireillä oleva rahoitus.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • käsikirjoitus tai muu sisältösuunnitelma
 • työsuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • budjettti ja rahoitussuunnitelma. Erittele liitteessä teoksen kulut, saatu ja haettu rahoitus sekä mahdollinen oma rahoitus.
 • esitys- ja levityssuunnitelma
 • CV/työryhmän jäsenten CV:t
 • keskeisten tekijöiden esittely. Listaa nimi, syntymävuosi, koulutus, tehtävä projektissa.

Ennakkovalmistelutuki

Tuki myönnetään tuotantoyhtiölle tuotannon valmistelukustannuksiin. 

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • synopsis
 • käsikirjoitus /sisältösuunnitelma
 • tekijän/ohjaajan sanat
 • tuotantosuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • ennakkovalmisteluvaiheen kokonaisbudjetti
 • tuotannon kokonaisbudjetti (arvio) ja rahoitussuunnitelma
 • erittely omarahoituksesta
 • esitys- /levitysssuunnitelma
 • keskeisten tekijöiden esittely
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
 • voimassaoleva kauppa- tai yhdistysrekisteriote (enintään 6 kk vanha)


Tuotantotuki

Tuki myönnetään tuotantoyhtiölle varsinaisiin tuotantokustannuksiin. Tuotantotukea ei yleensä myönnetä kattamaan kaikkia tuotantokustannuksia.  

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • synopsis
 • käsikirjoitus /sisältösuunnitelma
 • tekijän/ohjaajan sanat
 • tuotantosuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • tuotantovaiheen kokonaisbudjetti
 • tuotannon kokonaisbudjetti ja rahoitussuunnitelma
 • erittely omarahoituksesta
 • esitys- /levitysssuunnitelma
 • keskeisten tekijöiden esittely
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
 • voimassaoleva kauppa- tai yhdistysrekisteriote (enintään 6 kk vanha)


Jälkituotantotuki

Jälkituotantotukea voidaan myöntää tuotantoyhtiölle erityisistä syistä teoksen valmiiksi saattamiseen.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • synopsis
 • käsikirjoitus /sisältösuunnitelma
 • tekijän/ohjaajan sanat
 • tuotantosuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • jälkituotantovaiheen kokonaisbudjetti
 • tuotannon kokonaisbudjetti ja rahoitussuunnitelma
 • erittely omarahoituksesta
 • esitys- /levitysssuunnitelma
 • keskeisten tekijöiden esittely
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
 • voimassaoleva kauppa- tai yhdistysrekisteriote (enintään 6 kk vanha)


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun