Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Mediataiteen loppuselvitys

Myönnetyn tuen käytöstä on toimitettava loppuselvitys sopimuksessa tai sitoumuksessa mainituin ehdoin. Käsikirjoitustuen loppuselvitykseksi riittää AVEKille toimitettu valmis käsikirjoitus. Jos tukea saanut käsikirjoitus on osa uutta, samaa hanketta koskevaa tukihakemusta, on hakemuksessa mainittava aikaisemmin hankkeelle AVEKista saatu tuki.

Tuotantotuen ja kohdeapurahan loppuselvityksessä annetaan kirjallinen raportti tuetusta hankkeesta.  Lisäksi tehdään kuluselvitys. Ennakkovalmistelutuen ja jälkituotantotuen loppuselvityksen tulee sisältää kyseisen vaiheen kuluselvitys. Tuotantotuen ja kohdeapurahan loppuselvityksen tulee sisältää koko tuotannon kuluselvitys. Loppuselvityksessä tulee aina tehdä vertailu kustannusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan. Mikäli kustannukset poikkeavat olennaisesti budjetoiduista kuluista, on muutokset selvitettävä kirjallisesti.

Tuotantotuen loppuselvityksen tulee olla kirjapitäjän/tilitoimiston allekirjoituksella vahvistama. Kohdeapurahan selvityksen vahvistaa tuen saaja allekirjoituksellaan. Tuen ollessa yli 20 000 euroa loppuselvitykseen tulee liittää tilintarkastajan lausunto.

Loppuselvityksen ohella tuen saajan on toimitettava AVEKille kopio valmiista teoksesta tekijä- ja sisältötietoineen joko dvd-levyllä tai muussa sovitussa muodossa, sekä lyhyt kuvaus (max 500 merkkiä) ja vähintään kaksi tuotantoon liittyvää still-kuvaa käytettäväksi AVEKin tiedotuksessa. 

Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, eikä uutta määräaikaa ole sovittu, on myönnetty tuki maksettava takaisin. Kolmen vuoden kuluttua loppuselvityseräpäivästä nostamatta oleva tuki palautuu automaattisesti takaisin tukivaroihin, ellei tuen saaja ole toimittanut hyväksyttävää loppuselvitystä. Erääntynyt loppuselvitys on esteenä uuden tuen myöntämiselle.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun