Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Kehittelytuki Vieteri

Tuki on tarkoitettu audiovisuaalisen ilmaisun eri osa-alueiden kehittämiseen.  Sen tavoitteena on etsiä uusia menetelmällisiä avauksia kehitteillä oleviin teoksiin tai tuotantoihin. Teos tai tuotanto voi olla esimerkiksi elokuva eri muodoissaan, installaatio, luova audiovisuaalinen sovellus tai vielä muotoa hakeva teos.

Tukea myönnetään audiovisuaaliseen kerrontaan, tuotantoprosessiin tai esittämiseen liittyviin kokeiluihin ja kehitystyöhön. Sisällölliset kriteerit ratkaisevat tuen myöntämisen. Lisäksi arvioinnissa painotetaan teosten tai tuotantojen mahdollisuuksia toimia uusina ja innovatiivisina avauksina luovan audiovisuaalisen tuotannon kentällä.

Tuki myönnetään teoksen tai tuotannon kehittämiseen.

Tukea voivat hakea ensisijaisesti työryhmät, jolloin tuki voidaan myöntää apurahana tai toissijaisesti tuotantoyhtiöt, jolloin tuki voidaan myöntää valmistelutukena.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • synopsis

  • käsikirjoitus tai muu sisältösuunnitelma

  • työsuunnitelma

  • kehittelyvaiheen kustannusarvio

  • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta

  • muu materiaali (web-linkki, DVD tmv.)


Haku- ja päätösmenettely

Keväällä 2018 Vieteri –tuessa siirryttiin hakuaikoihin. Syksyn 2018 haku päättyy maanantaina 1.10.2018. Postitse lähetetyissä hakemuksissa riittää haun päättymispäivän postileima. Hakemusten käsittelyaika on noin kuukausi. Päätökset tekevät AVEKin tuotantoneuvojat yhdessä. 

Hakemukset tehdään AVEKin hakulomakkelle. Hakemusten tulee olla kopiointikelpoisia. Hakemusten liitteenä oleva mahdollinen materiaali palautetaan pyydettäessä. Hakemuksia ei palauteta. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Tuen saajan kanssa tehdään sitoumus tuen käytöstä. Käyttöselvitys annetaan sitoumuksessa mainittuun ajankohtaan mennessä. Selvityksen muodosta sovitaan sitoumuksessa. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, eikä uutta määräaikaa ole sovittu, on myönnetty tuki maksettava takaisin.


vieteri.final.jpg 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun