Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

StepDemo-tuki nuorten osallistamiseen 

OKMn AVEKille myöntämä määräraha StepDemo kannustaa nuoria hyödyntämään omaa kulttuurillista osaamistaan ja tuo nuorten näkökulman esille luovassa taloudessa.

StepDemo keskittyy sisällöllisesti peleihin ja musiikkiin. Määrärahan tavoitteena on saada nuoret hyödyntämään omaa kulttuurillista osaamistaan luoden lisäarvoa ja uusia näkökulmia luovaan talouteen. Vuoden 2018 määräraha on 150 000 €. Tukea haetaan AVEK-hakujärjestelmän kautta, haku päättyy torstaina 29.11.2018.

StepDemo-hakemukset arvioi asiantuntijaraati, jonka jäseninä toimivat säveltäjä, muusikko, äänisuunnittelija ja ohjaaja Päivi Takala, kehitysjohtaja Mikko Patiala sekä AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen. Raati arvioi hakemuksia etenkin nuorten luovan osallistamisen näkökulmasta, mutta myös sisältöjen uutuusarvon ja toteuttamiskelpoisuuden osalta. 

Määrärahasta voidaan jakaa joko konseptitukia tai demotukia. Kohderyhmänä ovat alle 29 vuotiaat, jotka joko opiskelevat tai työskentelevät kulttuurialalla tai ovat muutoin musiikki- tai pelialalle suuntautuneita.

Demo- ja pikottihankkeissa nuorten omistamien yritysten tai alle 29 vuotiaita työllistävien yritysten lisäksi myös kulttuurialalla ammattimaista toimintaa harjoittavat yhdistykset voivat olla tuen hakijoina.

  1. Konseptitukea (max. 5 te) voidaan myöntää alle 29 vuotiaalle yksityishenkilölle, työryhmälle, yritykselle tai yhdistykselle. Tuki mahdollistaa idean kehittämisen konseptitasolle ja kannustaa etsimään yhteistyötahoja konseptin viemiseksi demotasolle.
  2. Demo- ja pilottitukea (max. 15 te) myönnetään nuorten yrityksille tai nuorten  kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille tai yhdistyksille. Avustus voi olla maksimissaan 60% hankkeen kustannuksista.


Tuen kohteena olevaa ideaa kehittäneet nuorten tulee työllistyä demotukea saaneessa yrityksessä vähintään projektin ajaksi. Hanketta eteenpäin vievä yritys takaa sopimuksella nuorille korvauksen ideasta ja heidän työpanoksestaan.

Hakeminen

Tuen hakeminen tapahtuu AVEK-hakujärjestelmässä DigiDemon hakulomakkeilla yllä kuvattujen kriteerien mukaisesti. Hankkeen kuvauksessa tulee käydä ilmi hankkeeseen osallistuvien alle 29 vuotiaiden tiedot ja rooli hankkeen edistämisessä. 

Raportointi

Avustusten saajat toimittavat loppuselvityksen avustuksen käytöstä myöntöpäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Avustuksen käytöstä tehtävässä loppuselvityksessä nuorten osallistuminen tai työllistyminen tulee olla raportoitu siten, että hankkeeseen osallistuneiden nuorten syntymävuosi, työllistymisjakso (kuukaudet) ja työllistettyjen määrä (hlö) ovat erikseen yksilöityinä. Ohjeet raportointiin toimitetaan myönteisen avustuspäätöksen yhteydessä.

Avustuksen saajan tulee hankkeesta viestittäessään mainita AVEKilta saamastaan opetus-ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun