Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Mediarata-hakuohjeet

Kenelle

Mediarata-hankehaku on suunnattu ensisijaisesti mediataidetta tuottaville riippumattomille tuotantoyhtiöille sekä muille suomalaisille yhteisöille, jotka pyrkivät uusien mediataideteosten jatkuvaan tuotantoon. Hakukelpoisia ovat oikeuskelpoiset, Suomeen rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt.

Mihin

Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joissa toteutetaan Mediarata-tuen tavoitteita kehittämällä ja tuottamalla uusia mediataideteoksia sekä kehittämällä yhtiön tuotantostrategiaa, -prosesseja tai -palveluita. Hankkeeseen tulee sisältyä 2-4 mediataideteoksen edistäminen.

Aikataulu

Hakuaika: 21.9.2018 – 6.11.2018.

Päätökset julkistetaan joulukuussa 2018.

Hankeraportti on toimitettava 18 kk kuluessa ensimmäisen erän nostamisesta.

Hakeminen

Mediarata-hankehakemus laaditaan AVEKin sähköisessä hakujärjestelmässä. Ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa hakijayhteisö luo järjestelmään omat käyttäjätunnukset.

Hakemus laaditaan mediataiteen tuotantotukihakemuksen lomakkeelle.

Hakemusten käsittelyn sujuvoittamiseksi nimetään hanke AVEKin hakujärjestelmässä näin:
MERA: Hankkeen nimi

Päätökset

Mediarata-hakemukset arvioi asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat mediataiteen asiantuntija Perttu Rastas ja visuaalisten taiteiden läänintaiteilija, kuvataiteilija Hannele Romppanen sekä AVEKin edustajana mediataiteen tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo.

Hankehakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon hankkeen tavoitteet, toiminnan sisällöllinen, toiminnallinen ja ammatillinen laatu sekä jatkuvuus.

Lisäksi huomioidaan tarvittavilta osin opetus- ja kulttuuriministeriön strategiset vaikuttavuustavoitteet ja sitoumukset sekä valtionavustuksen yleiset myöntämisen edellytykset.

Asiantuntijaryhmä voi halutessaan pyytää lisätietoa tai kutsua hakijayhteisöjen edustajia haastatteluun.

AVEKin johtokunta vahvistaa asiantuntijaryhmän päätökset. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Maksatus ja raportointi

Myönteisen päätöksen saaneiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Avustukset maksetaan 2-3 erässä. Maksatusten välillä laaditaan vapaamuotoinen väliraportti.

Hankkeen loppuselvitys on toimitettava 18 kk kuluessa ensimmäisen erän nostamisesta. Selvitys sisältää viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat, hankkeen kustannuspaikkalaskelman, kirjallisen raportin hankkeesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä teosnäytteet.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Hankehakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Hakijayhteisön tulee myös olla huolehtinut aiempien avustustensa raportoinnista.

Avustusta ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, kiinteisiin kuluihin, perusohjelmiston tai laitteiden hankintaan.

Avustusta ei myönnetä taannehtivasti.

Rahoitus ja rajoitukset

Avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukseen pohjautuva Mediarata-tuki on EU:n valtiontukisääntelyn mukaista de minimis -tukea (vähämerkityksinen tuki), jonka enimmäismäärä yritykselle tai yhteisölle voi olla 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden aikana.

Tukiohjeet

Hakemusten laadinnassa noudatetaan AVEKin tukiohjeita.

Hakemuksen liitteet

 1. Synopsis: Lyhyt kuvaus mediataiteen tuotantokulttuurin kehittämishankkeesta ja sen puitteissa edistettävistä teostuotannoista.
 2. Käsikirjoitus tai muu sisältösuunnitelma: Esittelyt 2-4 teoksesta, joita tuotantoyhtiö edistää hankkeessa, 1 sivu / teos. Tarvittaessa mukaan voi liittää myös käsikirjoitukset.
 3. Tekijän / ohjaajan ja tuottajan saatesanat: Hankkeen taiteellisesti ja tuotannollisesti päävastuullisten henkilöiden saatesanat.
 4. Työ/tuotantosuunnitelma ja aikataulu: Mediarata-hankesuunnitelma, jossa avataan tarkemmin, miten hakijayhteisö toteuttaa mediataiteen tuotantokulttuuria edistävän hankkeen. Mitä, missä, milloin, miksi ja miten tehdään, kuka tekee ja keneen hanke kohdistuu. Työsuunnitelmassa täsmennetään myös, missä vaiheessa hankkeeseen liittyvien mediataideteosten suunnittelu tai tuotanto on hankkeen käynnistyessä ja miten teostuotantojen on hankkeen aikana tarkoitus edetä. Kaikkien teosten valmistuminen hankkeen aikana ei ole välttämätöntä.
 5. Kustannusarvio eli budjetti ja rahoitussuunnitelma:
  1. Kululaskelma kohdistuen hankkeeseen. Kululaskelmasta tulee ilmetä, mitä hankkeessa edistettävien teosten kuluja hankebudjetti kattaa. Se, millaisia menoeriä Mediarata-tuella voidaan kattaa, tulee tarkistaa AVEKin tukiohjeista. Hankkeen kulut eivät esimerkiksi voi kohdistua näyttelykuluihin tai laitehankintoihin.
  2. Rahoitussuunnitelma sisältää AVEKilta haettavan Mediarata-tuen, oman rahoituksen ja muun mahdollisen rahoituksen. Mediarata-tuki voi kattaa korkeintaan 80% hankkeen kuluista.
 6. Erittely omarahoituksesta: Esimerkiksi omien tuotantolaitteiden käyttö ja omat henkilöstöresurssit, sekä vahvistukset muusta mahdollisesta rahoituksesta.
 7. Esitys- ja levityssuunnitelma: Hankkeessa edistettävien teosten esitys- ja levityssuunnitelmat, sekä tarkempi kuvaus hankkeeseen mahdollisesti sisältyvästä esityksen ja levityksen edistämisestä.
 8. Keskeisten tekijöiden esittely: Lista hankkeen keskeisistä osallistujista, lyhyet esittelyt.
 9. Selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta: Tuotantoyhtiön tai -yhteisön viimeisin valmistunut tilinpäätös ja toimintakertomus, nykyisen hallituksen kokoonpano sekä hankkeen keskeisten henkilöiden ansioluettelot.
 10. Muu mahdollinen materiaali:
  1. Web-linkki hakijayhteisön nettisivuille.
  2. Mahdolliset muut linkit työnäytteisiin, hankkeessa edistettävien mediataideteosten raakamateriaaliin tms.
 11. Kaupparekisteriote: Enintään 6 kk vanha. Jos hakijana on rekisteröity yhdistys, liitetään hakemukseen yhdistysrekisteriote.


Lisätiedot

Tuuli Penttinen-Lampisuo
Mediataiteen tuotantoneuvoja
044 790 0343 (puhelinaika perjantaisin kello 11–13)
tuuli.penttinen-lampisuo@avek.kopiosto.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun