Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Audiovisuaalisen kulttuurin tuki

Tuen piirissä ovat AVEKin toiminnan kannalta merkittävät Suomessa järjestettävät audiovisuaalisen alan festivaalit ja tapahtumat sekä muut tärkeänä pidettävät audiovisuaalisen kulttuurin muodot.

Haku- ja päätösmenettely

Audiovisuaalisen kulttuurin tuesta päättää AVEKin johtokunta.  Tuen hakeminen on sidottu johtokunnan kokousaikoihin. Johtokunnan seuraava kokous on maanantaina 17.12.2018.  Hakemuksen tulee olla AVEKissa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ennen kuin tapahtuma tai muu vastaava, johon tukea haetaan, alkaa. Tukea ei myönnetä jälkikäteen.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä on ilmettävä haetun tuen yksityiskohtainen käyttötarkoitus kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelmineen.

Tuen saajan kanssa tehdään sitoumus tuen käytöstä. Käyttöselvitys annetaan sitoumuksessa mainittuun ajankohtaan mennessä. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, eikä uutta määräaikaa ole sovittu, on myönnetty tuki maksettava takaisin.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun