Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Dokumentti- ja lyhytelokuvien käsikirjoitus- ja tuotantotuki

Tukea myönnetään lyhyt-, animaatio- ja dokumenttielokuville, mukaan lukien poeettiset ja esseistiset dokumentit. Sisällölliset ja taiteelliset kriteerit ratkaisevat tuen myöntämisen. Teosten käyttötarkoitus voi olla televisio- tai elokuvateatteriesitys, tallennejakelu tai jokin muu julkinen esitys- ja jakelumuoto.

Dokumentti- ja lyhytelokuvatuotannoille voi hakea käsikirjoitustukea, ennakkovalmistelu-, tuotanto- ja jälkituotantotukea.

Käsikirjoitusapuraha  myönnetään henkilökohtaisena apurahana. Ennakkovalmistelu-, tuotanto- ja jälkituotantotukea myönnetään vain tuotantoyhtiölle. 

Kansainvälisissä yhteistuotannoissa tuki myönnetään kotimaiselle osatuottajalle.

Jokaisesta tuotannon vaiheesta tehdään erillinen päätös, eikä yhtä tuotantovaihetta koskeva myönteinen tukipäätös velvoita AVEKia myöntämään hankkeelle myöhemmin muuta tukea. 

AVEK ei tue yritysten, laitosten ja yhteisöjen esittelyohjelmia tai tilaustuotantoja, harrastuspohjalta valmistettavia ohjelmia eikä laitehankintoja.

HAKU- JA PÄÄTÖSMENETTELY

Dokumentti- ja lyhytelokuvien käsikirjoitus- ja tuotantotuista päättää tuotantoneuvoja. Tuet ovat haettavissa ilman kiinteitä määräaikoja. Hakemuksia voi jättää sisään myös kesällä, mutta kesätauon vuoksi päätökset kesällä jätetyistä hakemuksista tehdään alkusyksystä.

Hakemus tehdään AVEK-hakujärjestelmässä.

Sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei oteta vastaan. 

Hakemuksia tai liitteitä ei palauteta, ellei asiasta ole toisin etukäteen sovittu. 

Tuotantotukea haettaessa liitteenä voi käyttää Suomen elokuvasäätiön budjetointi-, rahoitussuunnitelma- ja tilityslomakkeita.

TUKIMUODOT

Käsikirjoitustuki 

Tuki myönnetään käsikirjoituksen kirjoittamiseen sekä sen saattamiseen lopulliseen muotoonsa. Hakijan tulee ilmoittaa samaan teokseen saatu tai vireillä oleva rahoitus.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • Synopsis/treatment
 • työsuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta/CV

Ennakkovalmistelutuki

Tuki myönnetään tuotantoyhtiölle tuotannon valmistelukustannuksiin. 
Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • synopsis
 • käsikirjoitus /sisältösuunnitelma
 • tekijän/ohjaajan sanat
 • tuotantosuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • ennakkovalmisteluvaiheen kokonaisbudjetti
 • tuotannon kokonaisbudjetti (arvio) ja rahoitussuunnitelma
 • erittely omarahoitusksesta
 • esitys- /levitysssuunnitelma
 • keskeisten tekijöiden esittely
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
 • voimassaoleva kauppa- tai yhdistysrekisteriote (enintään 6 kk vanha)

Tuotantotuki

Tuki myönnetään tuotantoyhtiölle varsinaisiin tuotantokustannuksiin. Tuotantotukea ei yleensä myönnetä kattamaan kaikkia tuotantokustannuksia.
Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • synopsis
 • käsikirjoitus /sisältösuunnitelma
 • tekijän/ohjaajan sanat
 • tuotantosuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • tuotantovaiheen kokonaisbudjetti
 • tuotannon kokonaisbudjetti ja rahoitussuunnitelma
 • erittely omarahoituksesta
 • esitys- /levitysssuunnitelma
 • keskeisten tekijöiden esittely
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
 • voimassaoleva kauppa- tai yhdistysrekisteriote (enintään 6 kk vanha)

Jälkituotantotuki

Jälkituotantotukea voidaan myöntää tuotantoyhtiölle erityisistä syistä teoksen valmiiksi saattamiseen.
Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • synopsis
 • käsikirjoitus /sisältösuunnitelma
 • tekijän/ohjaajan sanat
 • tuotantosuunnitelma sisältäen myös aikataulun
 • jälkituotantovaiheen kokonaisbudjetti
 • tuotannon kokonaisbudjetti ja rahoitussuunnitelma
 • erittely omarahoituksesta
 • esitys- /levitysssuunnitelma
 • keskeisten tekijöiden esittely
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
 • voimassaoleva kauppa- tai yhdistysrekisteriote (enintään 6 kk vanha)


Aikaisemmin saatu ja / tai muualta haettu rahoitus

Tuen hakijan on ilmoitettava sekä AVEKista että muualta teokselle/tuotannolle saatu rahoitus. Lisäksi on ilmoitettava ne tahot, joista rahoitusta AVEKin lisäksi on haettu tai tullaan hakemaan.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun