Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Sopimusmenettely

Tukipäätöksistä tehdään kirjallinen sopimus tuen hakijan kanssa. Tukipäätös on AVEKia sitova vasta tukea koskevan kirjallisen sopimuksen tai sitoumuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli sopimusta ei tehdä kuuden kuukauden kuluessa tukipäätöksen tekemisestä, tukipäätös raukeaa. Tuotantotukisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että tuotannon rahoitussuunnitelma on toteutunut. 

Sopimuksessa todetaan molempien osapuolten velvoitteet, tuen maksatusaikataulu sekä menettely, jota noudatetaan, jos tukea ei käytetä sovitussa ajassa hyväksyttyyn tarkoitukseen. Hakijan osalta sopimuksessa todetaan erikseen myös velvoite huolehtia siitä, että tuotantoa varten tarvittavat tekijänoikeusluvat ovat kun-nossa.

AVEKin nimi on mainittava valmiin teoksen lopputeksteissä ja tiedotus- ja markkinointimateriaalissa.

AVEKilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli teos poikkeaa olennaisesti AVEKin hyväksymästä käsikirjoituksesta, tuotanto- tai rahoitussuunnitelmasta, eikä tuottaja ole sopinut muutoksista AVEKin kanssa. Sopimuksen purkaminen voidaan tehdä myös, jos teoksen valmistuminen myöhästyy huomattavasti sovitusta tai jos tuottajayhtiö asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan.

Mikäli tuottaja (tuen hakija) on antanut AVEKille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet tuen myöntämiseen tai maksatuksen jatkamiseen, on AVEKilla oikeus vaatia maksettavaksi takaisin koko siihen mennessä suoritettu tukimäärä. Sopimus purkautuu myös, jos vaadittua loppuselvitystä ei toimiteta määräajassa ja sovitussa muodossa eikä tuottaja ole sopinut uudesta menettelystä. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta tehdään kirjallisesti.

Tuottajan ollessa kykenemätön saattamaan tuotantoa loppuun sovitulla tavalla AVEKilla on oikeus yhteistyössä muiden rahoittajien ja yhteistuottajien kanssa saattaa tuotanto loppuun parhaaksi katsomallaan tavalla moraalisia tekijänoikeuksia kunnioittaen. 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun