Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

AVEKin ja EMMAn mediataiteen yhteistuotanto

AVEK ja EMMA hakevat uutta teossuunnitelmaa mediataiteen yhteistuotannoksi.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja EMMA - Espoon modernin taiteen museo avaavat yhteisen kertaluontoisen haun, jolla etsitään uutta mediataideteosta esitettäväksi EMMAn Areena-näyttelytilassa keväällä 2019.

Yhteistuotantoon voivat hakea Suomessa aktiivisesti toimivat taiteilijat ja suomalaiset tuotantoyhtiöt. Valitun mediataideteoksen toteuttamiseksi EMMA ja AVEK myöntävät yhteensä korkeintaan 40 000 euron avustuksen. Yhteistuotannolla voi olla myös muuta rahoitusta.

EMMA – Espoon modernin taiteen museo on modernismiin, nykytaiteeseen ja designiin profiloitunut taidemuseo, jonka pelkistetty arkkitehtuuri luo ainutlaatuiset puitteet elämykselliseen ja kokemukselliseen taiteen esittämiseen. EMMAlla on huomattava kokemus vaativien mediainstallaatioiden toteutuksesta ja esityspaikkana.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK toimii tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä. AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria, muun muassa lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantoa, mediataiteen tuotantoa, av-alan kansainvälistymistä, ammattilaisten täydennyskoulutusta ja festivaaleja.

AVEKin ja EMMAN yhteistuotantoon valittu teos pääsee esille EMMAn Areena-tilassa, joka on tarkoitettu erityisesti uuden ja kokeilevan taiteen esittämiseen. Suunnitelman toivotaan sisältävän myös idean teoksen tilallisesta esittämisestä sekä huomioivan esityspaikan mahdollisuudet ja erilaiset yleisöt.

Yhteistuotannon tavoitteena on mahdollistaa uuden mediataideteoksen tuotanto riittävillä taloudellisilla resursseilla. Rahan lisäksi yhteistuotanto tarjoaa asiantuntijaverkoston, joka on mediataiteilijan tukena teoksen tuotannon ja näyttelyn valmistelun eri vaiheissa. EMMA varmistaa teokselle ensiluokkaiset näyttelypuitteet ja kokoaa yhteistuotannon tilallisen toteutuksen tueksi moniammatillisen projektiryhmän, joka aloittaa syksyllä 2018.

Kyseessä on toinen AVEKin ja taidemuseon yhteistuotantohanke. Ensimmäinen käynnistyi mediataiteen tuotantoneuvoja Elena Näsäsen aloitteesta Nykytaiteen museo Kiasman kanssa. Tällöin toteutettiin Tuomas A. Laitisen mediataideteos Receptor, joka oli esillä ARS17-näyttelyssä.

HAKU YHTEISTUOTANTOON

KENELLE

Yhteistuotantohaku on suunnattu Suomessa aktiivisesti toimiville taiteilijoille ja taiteilijaryhmille sekä suomalaisille tuotantoyhtiöille.

AIKATAULU

Hakuaika: 19.3.-20.5.2018

Valinta julkistetaan kesäkuussa 2018.

EMMA kokoaa yhteistuotantoon liittyvän tilallisen toteutuksen tueksi moniammatillisen projektiryhmän, joka aloittaa työnsä syksyllä 2018.

Yhteistuotantoteos saa ensiesityksensä EMMA-museon Areena-tilassa maaliskuussa 2019. Näyttely on avoinna noin kolme kuukautta.

HAKEMINEN

Yhteistuotantohakemus laaditaan AVEKin sähköisessä hakujärjestelmässä. Ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa hakija luo järjestelmään omat käyttäjätunnukset.

 • Taiteilijat kirjautuvat yksityishenkilönä ja laativat mediataiteen kohdeapurahahakemuksen.
 • Työryhmät valitsevat keskuudestaan edustajan, joka kirjautuu yksityishenkilönä ja laatii mediataiteen kohdeapurahahakemuksen.
 • Tuotantoyhtiöt kirjautuvat yrityksinä ja laativat mediataiteen tuotantotukihakemuksen.

Hakemusten käsittelyn sujuvoittamiseksi nimetään teos AVEKin hakujärjestelmässä näin:

EMMA: Teoksen nimi

PÄÄTÖKSET

Yhteistuotantohankkeen valitsee asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat museonjohtaja Pilvi Kalhama ja intendentti Henna Paunu EMMA - Espoon modernin taiteen museosta sekä mediataiteen tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKista.

Harkintansa mukaan asiantuntijaryhmä voi kutsua hakijoita haastatteluun tai pyytää lisätietoja päätöksenteon tueksi. Valinta julkistetaan kesäkuussa 2018.

MAKSATUS JA RAPORTOINTI

Yhteistuotantohankkeen tuensaajan kanssa laaditaan sopimus. Sopimuksessa määritellään maksuerät ja maksatusaikataulu sekä väli- ja loppuraportin aikataulu. Loppuraportti laaditaan EMMAn näyttelyn valmistuttua.

Yhteistuotantohankkeella tulee olla asianmukainen kirjanpito. Väli- ja loppuraporttien tulee olla kirjanpitäjän tai tilintarkastajan vahvistamia.

TUKIOHJEET

Yhteistuotantohakemuksen laadinnassa noudatetaan AVEKin tukiohjeita. Hakemukseen liitetään normaalien liitevaatimusten lisäksi installointiehdotus.

HAKEMUKSEN LIITTEET

 1. Synopsis
  • Vaaditaan, jos hakija on tuotantoyhtiö
  • Suositellaan sisällytettäväksi kohdeapurahahakemusten työsuunnitelmaan.
 2. Käsikirjoitus tai muu sisältösuunnitelma
  • Vaaditaan kaikkiin hakemuksiin
 3. Tekijän / ohjaajan ja tuottajan saatesanat
  • Vaaditaan, jos hakija on tuotantoyhtiö
  • Suositellaan sisällytettäväksi kohdeapurahahakemusten työsuunnitelmaan.
 4. Työ/tuotantosuunnitelma ja aikataulu
  • Vaaditaan kaikkiin hakemuksiin
 5. Kustannusarvio eli budjetti ja rahoitussuunnitelma
  • Kululaskelma kohdistuen yhteistuotantoteoksen tekemiseen ja sen esillepanoon olennaisesti kuuluvien teososien tekemisen kuluihin.
  • Kohdeapurahahakemuksessa kululaskelmaan voi sisällyttää taiteilijan työskentelyapurahan osuuden.
  • Yhteistuotantoteoksen näyttelybudjetti laaditaan myöhemmin. EMMA vastaa teoksen näyttely- ja installointikuluista taidemuseon normaalin toimintakäytännön mukaisesti.
  • Yhteistuotantoteoksen versiointia mahdollisiin myöhempiin levityskanaviin, esimerkiksi screening- tai televisioversioksi, ei tarvitse sisällyttää hakemuksen kululaskelmaan.
  • Rahoitussuunnitelmassa AVEKin tuotantotuki voi olla korkeintaan 20.000 euroa
  • Rahoitussuunnitelmassa EMMAn tuotantotuki voi olla korkeintaan 20.000 euroa
   • Mahdollinen muu rahoitus
   • Kohdeapurahahakemuksissa kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma toimitetaan yhtenä liitteenä.
 6. Erittely omarahoituksesta
  • Vaaditaan erillisenä liitteenä, jos hakija on tuotantoyhtiö
 7. Esitys- ja levityssuunnitelma
  • EMMA-museolla on yhteistuotantoteoksen ensiesitysoikeus vuonna 2019
  • Ehdotus siitä, miten teos installoidaan EMMAn Areena-tilaan. (Katso sivun oikeasta ylälaidasta tilaa esittävät kuvat.)
  • Levityssuunnitelmassa hakija voi avata muita suunnittelemia tai jo vahvistettuja näyttelyitä, festivaaleja, tv-levitystä tai muita levityskanavia.
 8. Keskeisten tekijöiden esittely
  • Lista tekijöistä, lyhyet esittelyt
 9. CV / Selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta
  • Ohjaajan / tekijän CV
  • Työryhmän keskeisten tekijöiden ansioluettelot
  • Jos hakija on tuotantoyhtiö, lisätään myös yhtiön esittely
 10. Muu mahdollinen materiaali
  • Web-linkki hakijan nettisivuille
  • Mahdollinen web-linkki työnäytteeseen, videoluonnokseen tms.
 11. Kaupparekisteriote
  • Enintään 6kk vanha
  • Vaaditaan, jos hakija on tuotantoyhtiö
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun