[site.printView.toContent]

Avek

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Avek

Att söka stöd

När man söker produktionsstöd (inklusive manuskriptstöd och projektstipendier för mediekonst), utvecklingsstöd eller personligt utbildningsstipendium måste man använda AVEK:s ansökninblankett.  Ansökningarna om kulturexportstöd samt stöd för övrig audiovisuell kultur kan formuleras fritt. Ansökningstiderna varierar efter stödtyp.

Det ska göras en slutrapport om hur stödet har använts.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]