Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreMa-tukea jaettiin ensimmäistä kertaa

3.12.2012

CreMA on uudentyyppinen joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. AVEK jakoi tukea tänä syksynä ensimmäisen kerran. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta.

CreMA-tuen tavoitteena on lisätä luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. CreMA-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) sekä Avoin Tampere -ohjelman kanssa.

Syyskuussa päättyneessä haussa tukea tavoiteltiin 63 hakemuksella. CreMA-tukea myönnettiin 20 hankkeelle yhteensä 204 000 euroa. Projektitukea sai 7 hanketta, konseptisuunnittelutukea 13 hanketta.

Hankkeita arvioitaessa painotettiin erityisesti niiden uutuusarvoa, innovatiivisuutta, taloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja liiketoimintapotentiaalia. Tuettavilla hankkeilla oli myös oltava merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Tuotantoneuvoja Milla Moilasen mukaan hakuun tarjottiin tukikelpoisia, hyvin kehitettyjä hankkeita. CreMA mahdollistaa luovan idean kehittämisen toimivaksi tuotteeksi tai palveluksi, ja ELY-jatkorahoitus luo tekijöille mahdollisuuden kehittää hankkeita pitkäjänteisesti tuotantoon saakka. ”Luovien alojen ja muiden alojen yhteistyö näyttää aidosti hyödyntävän molempia osapuolia ja voi parhaimmillaan luoda jotain uutta hankkeeseen osallistuneilla ELY-alueilla,” Moilanen korostaa.

CreMA-avustuksia myönnetään kaksivaiheisesti. Syyskuussa päättynyt haku muodosti ensimmäisen vaiheen, jossa tuettiin monialahankkeiden konseptien kehittämistä. Tuen hakijoina olivat luovan alan yritykset. Toisessa vaiheessa on kyse konseptitukea saaneen hankkeen käynnistämisestä joko ELY-keskusten tai Avoin Tampere -hankkeen myöntämällä hankerahoituksella. Tällöin tuen hakijana voi olla joko luovan alan yritys tai muun alan yritys. "Tukea voivat saada hankkeet, jotka täyttävät ELY-keskusten kriteerit ja ovat edenneet hyvin ensimmäisessä vaiheessa. Parhaimmillaan hankkeet mahdollistavat uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen”, kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo. Rahoituspäätöksistä vastaavat alueellisesti edellä mainitut ELY-keskukset ja Avoin Tampere -ohjelma.

CreMA-tuki on osa CreaDemo-määrärahaa, jota AVEK on ensimmäisen kerran jakanut luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin keväällä 2012.

 

Projektitukea saaneet hankkeet

Alias Studiot / Mikko Pitkänen, 8 000 €
AM-projekti
Eläindiagnostiikkaa visualisoiva sosiaalisen median palvelu

Norr Design / Petri Junttila, 15 000 €
Wholepack
Pakkausmuotoiluja ja pakkausteknologiaa yhdistävä ja hyödyntävä palvelu

Apex Games Oy / Mikko Karsisto, 15 000 €
Virtual Sportspal
Animaation ja kuntoilun yhdistävä hanke

Fe-Niksi / Karjalainen Kaisa, 4 000 €
Nettitaimio
Oikea kasvi oikeaan paikkaan internetpalvelun avulla

Writer's Block Oy / Tuomas Mattila, 15 000 €
Storybox
Lyhytelokuvapalvelu julkisiin tiloihin

Toteutustoimisto Osaamo Oy / Ruotsalainen Henna-Riikka, 7 500 €
FaceIT
Web-pohjaisia fasilitointityökaluja kehittämisprojektien tehostamiseen

Evident Solutions Oy / Olli Tuomi, 14 000 €
PROCHINIMA
Animaatioprojisointeja matkapuhelimella

Konseptisuunnitteluun tukea saaneet

JUJU Innovations Oy / Jaana Jeminen, 11 000 €
Luova työ -palvelukonsepti
Palvelu, joka auttaa yrityksiä tekemään töitä luovemmin ja tuottavammin

Designasema / Tommi Kankkunen, 9 000 €
Today I Could
Virtuaalimarkkinoinnin työkalu

Akiola-Media / Akiola Minna, 10 000 €
Muistosi muistiin
Palvelu elämänkertojen työstämiseen ja toimittamiseen

Strandman Ville, 9 000 €
Sun Sää
Säähavaintopisteiden tuottaman tiedon käyttö viestinnän apuna

Milla Maaranen Oy / Ari Pajunen, 10 000 €
Valopuisto
Valoratkaisu ympäristösuunnitteluun

Puun Lait Oy / Jorma Laitinen, 8 000 €
SGC
Pienesineiden säilytysratkaisu

Kulttuuriosuuskunta Kaje / Susanna Ihanus, 7 500 €
Sairaalahotellin kulttuuripalvelujen kehittäminen
Kulttuuripalveluja sairaalahotelliin

Ruokateatteri Oy / Antti Lahti, 10 000 €
Pop up -teatteriravintola
Konsepti mobiilista teatteriravintolasta

Guimikko / Mikko Vähätalo, 6 000 €
TrailGuide -interaktiivinen retkikartta
Interaktiivinen maastopyöräilyreittikartta 

Flatlight Films Oy / Miikka Niemi, 9 000 €
Brändivetoinen vuorovaikutteinen julkaisualusta
Urbaania laskettelua esittelevä vuorovaikutteinen formaatti

Treeform Oy / Jan Leutola, 11 000 €
ILAHU Boards
Lumilautailuun liittyvä tuotekonsepti

Tahkokallio Design+ Oy / Päivi Tahkokallio, 14 000 €
Komsio Production House
Liikuteltavien tilojen ja sisältöjen konsepti 

JP Studiokeramiikka Oy / Jari Puttonen, 11 000 €
Modulaarinen tilanjakaja keramiikasta

 

Lisätietoja antavat:

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, puhelinaika maanantaisin klo 13 - 15,
puh. 040 900 9199.
Lisätietoja saa myös AVEKin toimistosta, puh. 09 4315 2350.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun