Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek
Rekisteriseloste ja käyttöehdot

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.9.2011

1. Rekisterinpitäjä

Kopiosto ry / AVEK
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin 09 4315 2350
avek@avek.kopiosto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Samola 
Erja Mäki-Iso

Kopiosto ry / AVEK
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin 09 431 521
etunimi.sukunimi(at)avek.kopiosto.fi

3. Rekisterin nimi

AVEKin sähköinen hakujärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilö-, yritys- ja hanketietoja käytetään avustushakemusten hallinnointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen henkilöiden ja yritysten seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja y-tunnus. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja hankkeesta, johon avustusta haetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröityviltä henkilöiltä ja yrityksiltä. Rekisteriä voidaan täydentää sellaisista lähteistä, joista tietojen luovuttaminen on sallittua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Maksetuista avustuksista luovutetaan tieto vuosittain verohallinnolle voimassa olevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämä manuaalinen aineisto sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.

Hakemusrekisterin verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu suojausohjelmiston avulla. Palveluun kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelu on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Koko asiakkaan kirjautumisen ajan käytetään SSL-salausta. Rekisterin sisältämiin tietoihin on käyttöoikeus vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä tarvittaessa kopio. Rekisteröity, joka on antanut tietonsa verkkopalvelussa, voi käyttäjätunnusten avulla tarkistaa tiedot suoraan verkkopalvelusta. Mikäli rekisteröidyllä ei ole käyttäjätunnuksia, tehdään tarkastuspyyntö kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa ja täydentää rekisteröidyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi muuttaa osaa itseään koskevia tietoja kirjautumalla käyttäjätunnuksilla verkkopalveluun. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tietojen korjaamiseksi silloin, kun tietojen muuttaminen ei ole verkkopalvelussa mahdollista tai jos rekisteröidyllä ei ole käyttäjätunnuksia verkkopalveluun.


Hakujärjestelmän käyttöehdot

1. Yleistä

Hakujärjestelmä on Kopiosto ry:n /AVEKin tuottama ja ylläpitämä extranet-palvelu, jonka sisältö perustuu Kopiosto ry:n /AVEKin ja rekisteröityneiden käyttäjien toimittamiin tietoihin ja dokumentteihin.

Palvelussa hakija voi hakea hankkeelleen avustusta. Lisäksi palvelua käytetään Kopiosto ry:n/AVEKin ja avustuksen hakijan väliseen yhteydenpitoon. Se toimii myös arkistona käyttäjän aiemmille hakemuksille.

2. Rekisteröityminen

Hakujärjestelmän käyttöoikeus edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröityessään hakujärjestelmään käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

3. Muutokset rekisteröitymistietoihin

Rekisteröinnissä annettavien tietojen muutokset hakujärjestelmän osalta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen avek@avek.kopiosto.fi. Mikäli käyttäjä ei tarvitse enää tunnuksia, tulee myös tästä tehdä ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen avek@avek.kopiosto.fi.

4. Käyttöehdot

Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa hakujärjestelmän tai sen välityksellä toimittamansa aineiston toden- ja asianmukaisuudesta. Kopiosto ry /AVEK ei vastaa miltään osin käyttäjän itsensä hakujärjestelmään tuottamasta tai sen välityksellä toimittamasta aineistosta.

Hakujärjestelmän sisällön kopioiminen ja välittäminen ilman Kopiosto ry:n/AVEKin lupaa on kielletty. Kopiosto ry /AVEK voi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden hakujärjestelmään mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja.

5. Muut ehdot

Kopiosto ry /AVEK ei vastaa käyttökatkoksien aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai siitä, ettei palvelu ole käytettävissä.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kopiosto ry:llä/AVEKilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun