Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek


KIDS@DOCS


Uusi kids@docs-tuotantoprojekti lasten dokumenttisisällöille

AVEK, Suomen elokuvasäätiö ja Yle käynnistävät kids@docs–erityisprojektin. Projekti hakee lapsille suunnattuja, digitaaliseen online –ympäristöön valmistettavia dokumentaarisia teoksia, jotka etsivät uusia dokumentaarisen kerronnan muotoja.   

Lasten ja nuorten katselu siirtyy yhä enenevässä määrin online –ympäristöön, joka mahdollistaa sisällön monipuolisen ja monimediallisen käytön.  Elinvoimaisten kotimaisten dokumenttiteosten joukosta puuttuvat kuitenkin lähes täysin lapsille suunnatut sisällöt. Tähän tilanteeseen tarttuu kids@docs -projekti. Se on pilottiluonteinen tuotanto-, levitys- ja jakeluprojekti.     

Hakuohje 

Projektiin haetaan digitaaliseen online ympäristöön valmistettavia dokumentaarisia teoksia lapsille. Teokset voivat olla lineaarisia tai non-lineaarisia sisältöjä.  Kohderyhmä on alakouluikäiset lapset (7-12 -vuotiaat). Teosten tulee kuvastaa lapsen kokemus- ja havaintomaailmaa, ja niiden tulee soveltua kohderyhmälle.  

Projektiin voivat hakea Suomessa rekisteröidyt tuotantoyhtiöt. 

Projektiin valitaan neljä kokonaisuutta. Yhdellä kokonaisuudella on yksi teema, ja kokonaisuuden tulee sisältää kolmesta viiteen näkökulmaa samaa teemaa käsitellen. Yhden osan kesto on enintään 5 minuuttia. Teosten katselun tulee olla mahdollista online –ympäristössä digitaalisilla   päätelaitteilla. Teokset tulevat ensisijaisesti Ylen jakelualustoille. 

Teoksia kehitetään yhdessä rahoittajien kanssa. Teokset valmistuvat 5.1.2017 mennessä. Valmiiden teosten yhteinen ensi-ilta on DocPoint– Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilla DOKKINO-ohjelmiston yhteydessä tammikuun lopulla 2017.

Hankkeeseen osallistuvien toivotaan ottavan huomioon lapsille suunnattuja sisältöjä määrittävät eettiset ja moraaliset tavoitteet ja toimet. Näistä löytyy lisätietoa mm. seuraavista linkeistä:

Ylen Lastenohjelmat
http://yle.fi/aihe/lapset/lastenohjelmien-periaatteet

Lastensuojelun Keskusliiton ohjeistus ”Opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille” https://www.lskl.fi/verkkokauppa/opas-lasten-haastattelijoille-ja-kuvaajille/

Hakemukset

Hakemukseen sisällytetään seuraavat liitteet:

  • kokonaisuuden esittelevä synopsis (aihe, tarina, näkökulma, teema, kohderyhmä) / max 1 liuska
  • taustatietoa valitusta teemasta ja ohjaajan ja tuottajan saatesanat /  max 1 liuska
  • kustannusarvio
  • rahoitussuunnitelma
  • käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan esittely (CV)
  • keskeisten tekijöiden työnäytteitä (web-linkit aiempiin teoksiin)

Rahoitus

Projektin rahoittavat AVEK, DigiDemo, Suomen elokuvasäätiö ja Yle. Yhden kokonaisuuden rahoitus on 60 000 euroa. Yhtiöt voivat hakea myös muuta rahoitusta.

Aikataulu:

Haku julkistetaan 3.12.2015

Seminaari: Dokumentaariset teokset digitaalisessa ympäristössä, 15.2.2016  

Haku päättyy 15.3.2016

Valinnat julkaistaan 2.5.2016

Teokset valmistuvat 5.1.2017

Hakemukset toimitetaan sähköiseen hakujärjestelmään, johon pääsee tästä linkistä http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1372348&chk=5D2GH2WC

Hakemusten tulee olla järjestelmässä viimeisen hakupäivän aikana.

Lisätietoja:

Outi Rousu
AVEK
outi.rousu@avek.kopiosto.fi

Pekka Uotila
Suomen elokuvasäätiö
pekka.uotila@ses.fi

Erkko Lyytinen
Yle
erkko.lyytinen@yle.fi

Jarmo Oksa
Yle Lapset
jarmo.oksa@yle.fi

Milla Moilanen
AVEK / DigiDemo
milla.moilanen@avek.kopiosto.fi


ave_ses_yle_logot.jpg

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun