Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

ses_avek_ksm.jpg

Elokuva muuttaa maailmaa: tukea dokumenttielokuvan vaikuttavuustyölle

Suomen elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja Kirkon mediasäätiö käynnistävät hanketuen dokumenttielokuvien vaikuttavuustyölle. Hanketuen päämääränä on kehittää vaikuttavuustyön toimintakulttuuria Suomessa, edesauttaa kampanjoiden syntymistä ja luoda eri toimijoiden välille verkostoja.  

VAIKUTTAVUUSTYÖN YLEISET TAVOITTEET

 • Herättää dokumentintekijöissä uudenlaista ajattelua dokumenttielokuvan merkityksestä ja vaikuttavuuspotentiaalista, sekä mahdollisuuksista kehittää alaa, alan rakenteita ja elokuvien sisältöjä
 • Edistää kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten organisaatioiden, yritysten ja yhteiskuntavaikuttajien yhteistyötä dokumenttielokuvien tekijöiden ja tuottajien välille; luoda synergiaa, sekä hyviä ja toimivia käytäntöjä vaikuttavuustyölle
 • Edistää yhteiskunnallista keskustelua dokumenttielokuvista, niiden aiheista ja teemoista

 • Edistää ja laajentaa dokumenttielokuvien näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti

 • Auttaa yleisöä löytämään dokumenttielokuva entistä paremmin

 • Mahdollistaa dokumenttielokuvalle uusia levitysmahdollisuuksia, uusia yleisöjä ja esityspaikkoja

 • Pidentää dokumenttielokuvan elinkaarta

 HAKUKRITEERIT

 • Tukea voivat hakea elokuva-alan tuotantoyhtiöt (Suomessa rekisteröity yhteisö)
 • Tuki on kertaluontoinen
 • Tukea voi hakea yksittäisen, ammattimaisen dokumenttielokuvan kampanjan suunnitteluun
 • Elokuvan tulee olla ammattimaisesti tuotettu ja vähintään jälkituotantovaiheessa tai valmis

 • Elokuvan kestoa ei ole rajattu

 • Kampanjan suunnittelee ja toteuttaa tuotantoyhtiö yhteistyössä yhteistyökumppanin/ kumppanien kanssa. Kumppani voi olla myös toinen tuotantoyhtiö. 

VALINTAPROSESSI

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan elokuvan ja kampanjan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, teemojen monipuolisuus ja erilaiset kohderyhmät.

Hakijoiden joukosta valitaan osa haastatteluun, jonka pohjalta valitaan tuettavaksi 2-4 kampanjaa. Tuettavien kampanjoiden lukumäärä ja myönnettävä tukisumma riippuvat hakemusten määrästä ja kampanjoista.

RAHOITUS

Hanketuen kokonaissumma on 110 000 euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

 • Suomen elokuvasäätiön kokonaisrahoitus yhteensä 50 000 euroa
 • AVEK kokonaisrahoitus 50 000 euroa
 • Kirkon mediasäätiön kokonaisrahoitus 10 000 euroa

Hakija voi hakea rahoitusta myös muualta. 

HAKEMINEN

Hakemukset toimitetaan sähköisesti seuraavaan portaaliin: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1472750&chk=QQTTFKB3

Hakija voi käyttää Suomen elokuvasäätiön valmista markkinointi- ja levitysbudjettia ja rahoitussuunnitelmaa (Markkinointi- ja levityssuunnitelma (lyhyt- ja dokumenttielokuva, tv-sarja) Excel-tiedostoja voi muokata kampanjan tarkoituksiin.

Suomen elokuvasäätiön tuessa noudatetaan sopimusten ja raportoinnin osalta markkinointi- ja levitystuen tukiohjeistoa. AVEK:n tuessa noudatetaan jälkituotantotuen kriteereitä. 

Hakemuksen liitteet (kohdat 1-5 ovat pakollisia)

 1. Kampanjasuunnitelma, joka sisältää seuraavat tiedot:
  • kampanjan tavoitteet
  • kohderyhmä
  • yhteiskumppanin/kumppanien lyhyt esittely
  • työmenetelmät
  • aikataulu
  • vastuulliset henkilöt
  • referenssikampanjat (jos on)
  • arvio kampanjan heikkouksista ja mahdollisuuksista
 2. Elokuva
  • lyhyt esittely elokuvasta
  • ohjaajan/ja tuottajan oma kuvaus elokuvan teemasta ja tavoitteista
  • linkki leikkausversioon tai valmiiseen elokuvaan
  • elokuvan vahvistettu esitys- ja levityssuunnitelma (televisio, teatteri tmv)
 3. Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio
 4. Rahoitussuunnitelma
 5. Keskeisten tekijöiden esittely (CV)
 6. Muu hakemusta tukeva materiaali (vapaavalintainen) 

AIKATAULU

 • hakemusten viimeinen jättöpäivä 29.3.2017 klo 24
 • valintaprosessi ja haastattelut huhtikuu 2017
 • päätökset 10.5.2017 

INFOTILAISUUS

Hakua koskeva infotilaisuus on torstaina 16.2. klo 14-15 Suomen elokuvasäätiön K13 –auditoriossa, osoitteessa Kanavakatu 12, 00160 Helsinki.

LISÄTIETOJA

Piia Nokelainen, tuotantoneuvoja, Suomen elokuvasäätiö, piia.nokelainen@ses.fi
Outi Rousu, tuotantoneuvoja, AVEK, outi.rousu@avek.kopiosto.fi
Juha Rajamäki, asiamies, Kirkon mediasäätiö, juha.rajamaki@evl.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun