Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

AVEK lyhyesti

AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria, muun muassa lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantoa, av-alan ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutusta sekä alan festivaaleja ja muita tapahtumia. AVEKin toimikaudet noudattavat vuoden 2018 alusta alkaen kalenterivuotta..

Käsikirjoitus- ja tuotantotuki

AVEKin tuotantotukea myönnetään lyhyt- ja dokumenttielokuville sekä mediataidetuotannoille. Tukea ei myönnetä pitkille näytelmäelokuville, musiikkivideoille, esittely- tai tilausohjelmille, harrastuspohjalta valmistettaville ohjelmille eikä laitehankintoihin.

Tuotantotukea jaetaan käsikirjoitukseen ja ennakkovalmisteluun, varsinaiseen tuotantoon ja jälkituotantoon. Pienimuotoisten mediataideteosten tekemiseen jaetaan henkilökohtaisia kohdeapurahoja. Lisäksi on käytössä yhteistuotantojen valmisteluun sekä suomalaisten teosten kansainväliseen markkinointiin tarkoitettu kulttuurivientituki (aik. kansainvälistymistuki).

Koulutustuki

AVEKin koulutustuen ydin ovat henkilökohtaiset jatko- ja täydennyskoulutusapurahat, joita jaetaan av-alan ammattilaisille. Lisäksi tukea myönnetään koulutustilaisuuksien ja kurssien järjestämiseen.

Audiovisuaalisen kulttuurin tuki (festivaalituki)

Tuen piirissä ovat AVEKin toiminnan kannalta merkittävät Suomessa järjestettävät audiovisuaalisen alan festivaalit ja tapahtumat sekä muut tärkeänä pidettävät audiovisuaalisen kulttuurin muodot.

AVEKin muu toiminta

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivienti on AVEKin ja Suomen elokuvasäätiön yhteinen hanke. Sen tavoitteena on suomalaisten lyhyt- ja dokumenttielokuvien kansainvälisen näkyvyyden lisääminen. Päällikkönä toimii Marja Pallassalo, joka työskentelee Elokuvasäätiön kansainvälisen osaston yhteydessä.

AVEK julkaisee tiedotuslehteä. AVEK-lehti ilmestyy kaksi kertaa kaudessa. Siinä julkaistaan muun muassa ajankohtaista AVEKin toimintaan liittyvää informaatiota sekä tukipäätökset.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun