Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreMA-tukea elämykselliselle ekodesign-konseptille ja ekologisille design-väliaikaiskodeille

29.11.2017
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK myönsi CreMA-tukea 14 hankkeelle yhteensä 250 000 euroa. Pilottihankkeille suunnattu tuki edistää yhteistyötä luovien alojen ja teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa. Tukea myönnettiin muun muassa elämykselliselle ekodesign-konseptille, energiatehokkaille ja ekologisille design-väliaikaiskodeille sekä vaatteeseen suoraan integroidulle iskunsuoja-elementille.  


CreMA lisää luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. "Vasta markkinoille pyrkivälle yritykselle CreMAn kaltaiset tuet ovat ehdottoman tärkeä osa tuotekehitysprojektien kokonaisrahoitusta”, sanoo tukea saaneen Belightful Design Oy:n toimitusjohtaja ja suunnittelija Miia Liesegang. Belightful Design suunnittelee parhaillaan uutta tuotetta jo olemassa olevan Perhoskeitaan rinnalle. ”Tavoitteemme on luoda tuoteperhe elämykselliseen luonnon tukemiseen. CreMAn avulla saamme uuden tuotteen nopeammin markkinoille”, Liesegang kertoo. 

"CreMA-tuki mahdollistaa meille uuden konseptin konkreettisen kehittämisen ja yhteistyöpoolin rakentamisen yhdessä suomalaisten osaajien kanssa”, kommentoi CreMA-tuetun Arctic Factoryn Julius Oförsagd. ”Tuki on hyvin tärkeä apu, joka mahdollistaa askeleen uusille markkinoille ja edistää muotoilun hyödynnettävyyttä eri toimialojen kesken.”

AVEKin CreMA-haku toteutetaan yhteistyössä ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. ”Tukipäätöksiä tehdessämme etsimme hankkeita, joita on mahdollista jatkorahoittaa ELY-keskusten kautta”, AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen kertoo.  

Tuki jakautui ympäri Suomen

Syyskuun lopussa päättyneessä haussa hakemuksia tuli 34 kappaletta ympäri Suomea, yhdeksän ELY-keskuksen alueelta. Haettu summa oli yhteensä 630 000 €. 

Eniten hakemuksia saapui Uudeltamaalta, josta hakemuksen jätti yhdeksän hanketta. Seuraavaksi eniten hakemuksia, 6 kpl, tuli Varsinais-Suomesta. Molemmilla alueilla tuettiin kolmea hanketta. Lapista ja Hämeestä tuettiin kahta hanketta ja Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilta tukea myönnettiin yhdelle hankkeelle. 

Hakemukset arvioi asiantuntijaraati, jossa oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön, AVEKin sekä ELY-keskusten edustajat. CreMA on osa opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämää CreaDemo-määrärahaa.

Tukea saaneet 14 hanketta jakautuivat 11 ELYn alueelle seuraavasti 
(tuen saajan kotikunta mainittu, jos tiedossa):

Etelä-Savo 
Design Heidi Huovinen / Heidi Huovinen, Mikkeli 
12 500 € 
Pelillistä
Vuorovaikutteisten pelien palvelukonsepti 

Häme 
Steaks Contact Wear Oy / Suvi Alalantela, Lahti
24 000 €
Riot Tissue
Vaatteeseen suoraan integroitu iskunsuoja-elementti 

Huido Oy / Panu Heinonen, Uusikylä 
15 000 €
TouchDesign
Luonnossuunnittelutyökalu arkkitehdeille

Kaakkois-Suomi
Satumatka productions / Satu Liikkanen, Virolahti
15 000 €
Virtuaalinen Satumatka ja tarinatuotteiden pilotointi Kalevala ja suomalainen kansanperinne heräävät eloon virtuaalisesti ja tarinatuotteina

Lappi
Arctic Factory / Julius Oförsagd, Rovaniemi
19 000 €
Energiatehokkaita ja ekologisia designväliaikaiskoteja
Väliaikaiskoteja kierrätysmateriaaleja hyödyntäen matkailun ja suurtyömaiden käyttöön 

Nollaus / Kati Reijonen
19 000 €
Tervetuloa. Ole kuin kotonasi.
Kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävä verkkokurssi 

Pohjois-Pohjanmaa 
Coulu Systems Oy / Lea Tornberg, Haapavesi
20 900 €
Liikunnallisen oppimiskeskuksen ja yhteistyöverkoston kehitysprojekti

Pohjois-Savo 
Emilia Karenina Oy / Emilia Åman, Kuopio
14 000 €
Ekologiset, leikittävät tuotepakkaukset EK for kids -brändille

Uusimaa 
Kulttuuripalvelu Helander / Seija Helander, Espoo
13 800 € 
Sanariihen palvelumalli hoivayrityksille
Hoivayritysten palvelumalli, joka mahdollistaa taiteen saavutettavuuden ja tukee asukkaiden valinnanvapautta 

Hobby Agency Oy / Jaana Komscha-Härkönen, Helsinki
23 000 €
Arts@Work affects
Arts@Work -taidepajojen hyvinvointivaikutusten osoittaminen vaikuttavuusmittarin keinoin 

Kayiwa Oy / Lincoln Kayiwa, Helsinki
19 000 €
Projekti Peruskallio 2.0
Design-tuotteita suomalaisesta graniitista ja metalleista 

Varsinais-Suomi 
Piiloleikki oy / Oona Tikkaoja, Turku
15 000 €
Taidelähtöinen peli lastensuojelutyöhön
Piiloleikki -konseptin käyttömahdollisuuksien syventäminen ja pelillisyyden rakentaminen 

Belightful Design Oy /Miia Liesegang, Turku
16 800 €
Tuotekonseptointi uudelle markkinalle
Tuotekonseptin kehittäminen USA:n markkinoille

Grail Group Oy / Kalle Koskela, Turku
23 000 €
e-urheilun tapahtumakonsepti
e-urheilun katsojatapahtumatuote hallikoon tapahtuma-areenoihin 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun