Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Luovien yritysten CreMA-avustusten haku alkoi

19.5.2016
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten haku on käynnissä 19.5.–30.9.2016. CreMA on tarkoitettu luovien alojen pienten ja keskisuurten yritysten monialaiseen tuotekehitystyöhön.


AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää CreMA-määrärahaa tänä vuonna enintään 250 000 euroa. CreMA-haku toteutetaan yhteistyössä ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Tukipäätökset tekee asiantuntijaraati, jossa on mukana AVEKin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskusten edustajat. Lisäksi CreMA-tukea saaneet hankkeet voivat hakea jatkorahoitusta oman alueensa ELY-keskuksen tukimuodoista.

CreMA lisää luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tässä haussa tavoitteena on käynnistää 20–30 monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien toimintamallien syntymistä. Yleisempänä tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja toisaalta välittää muilla aloilla olevaa monipuolista osaamista luoville aloille. 

”Edellisten vuosien CreMA-hankkeet ovat toteutuneet hyvin ja moni on päätynyt olemassa olevaksi tuotteeksi tai palveluksi,” kertoo AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen. ”Edellisten vuosien tukipäätöksiin kannattaakin käydä tutustumassa AVEKin nettisivuilla.” Tukipäätökset löytyvät osoitteesta www.kopiosto.fi/avek/cremapaatokset

CreMA-tukea voivat hakea luovan alan yritykset pilottihankkeeseen, jossa yhteistyökumppanina on vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys.  Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä. Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

CreMA on osa opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämää CreaDemo-määrärahaa.

Lisätietoja
www.kopiosto.fi/avek/crema 
AVEKin toimisto, puh. 09 4315 2350 
AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen@avek.kopiosto.fi, puhelinaika ma klo 13–15, puh. 040 900 9199

CreMA-tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä: www.kopiosto.fi/avek/cremahakulomake 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: riitta.ketomaki@ely-keskus.fi
Etelä-Savon ELY-keskus: pekka.sillanpaa@ely-keskus.fi ja tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
Hämeen ELY-keskus: kristiina.juusti@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: ritva.kaikkonen@ely-keskus.fi ja juha.linden@ely-keskus.fi
Kainuun ELY-keskus: pauli.tervonen@ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus: lea.goyal@ely-keskus.fi ja pirjo.suhonen@ely-keskus.fi
Lapin ELY-keskus: satu.huikuri@ely-keskus.fi ja risto.lustila@ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus: jukka.ojala@ely-keskus.fi ja jari.peltoniemi@ely-keskus.fi
Pohjanmaan ELY-keskus: henrik.granqvist@ely-keskus.fi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: seija.varis@ely-keskus.fi ja sanna.ruuska@ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: paivi.lappalainen@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus: sari.marttila@ely-keskus.fi
Satakunnan ELY-keskus: timo.klimoff@ely-keskus.fi
Uudenmaan ELY-keskus: antti.salminen@ely-keskus.fi ja pauliina.sievanen@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus: timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun