Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreMAsta luovaa rahoitusta luovaan talouteen

3.9.2012

Luovuus linkittyy liiketoimintaosaamiseen uuden tyyppisellä, joustavalla CreMA-tuella. Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaa jaetaan syksyllä 2012 yhteensä 230 000 euroa.

CreMA on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa, toisaalta välittää muilla aloilla olevaa liiketoimintaosaamista luoville aloille. Tarkoituksena on myös lisätä luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi.

”Tuen tavoitteena on toimivan yhteistyökulttuurin kehittäminen eri alojen välille, jolloin pitkällä aikavälillä voidaan lisätä kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyttä sekä saada aikaan uutta liiketoimintaa eri toimialoille”, sanoo Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriön taideyksiköstä.

CreMA-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Avoin Tampere -ohjelman kanssa. Tukea voivat hakea näillä alueilla toimivat yritykset pilottihankkeen käynnistämiseen. Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä.

Avustuksia myönnetään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa, syksyllä 2012, tuetaan monialahankkeiden konseptien kehittämistä. Tässä vaiheessa hakijana on luovan alan yritys. Hakemukset osoitetaan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKille, joka tekee tukipäätökset OKM:n myöntämästä määrärahasta. Ensimmäisen vaiheen hakuaika alkaa 3.9.2012 ja päättyy 15.10.2012.

Toisessa vaiheessa on kyse konseptitukea saaneen hankkeen käynnistämisestä ELY-hankerahoituksella. Tällöin tuen hakijana voi olla joko luovan alan yritys tai muun alan yritys. Rahoituspäätöksistä vastaavat alueellisesti edellä mainitut ELY-keskukset. Tampereen seudulla on lisäksi haettavissa AvoinCreMA-projektirahoitusta. Se on tarkoitettu pidemmälle meneviin hankkeisiin kuten monialaisen tuotteen tai palvelun toteutukseen ja markkinoille saattamiseen. AvoinCreMA-tukea jaetaan syksyllä 2012 yhteensä 55 000 €.

CreMA-tuki on osa CreaDemo-määrärahaa, jota AVEK on ensimmäisen kerran jakanut luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin keväällä 2012.

 

Lisätietoa

AVEK
www.kopiosto.fi/avek/crema
09 4315 2350
Tuotantoneuvoja Milla Moilanen | puhelinaika ma klo 13‒15, 040 900 9199
Pääsihteeri Juha Samola | 09 4315 2351

Opetus- ja kulttuuriministeriö Taideyksikkö
Kirsi Kaunisharju | 0295 3 30144 | kirsi.kaunisharju(at)minedu.fi

Lapin ELY-keskus
Mika Tenhunen | 040 673 6069 | mika.tenhunen(at)ely-keskus.fi

Pohjanmaan ELY-keskus
Marko Muotio | 040 5318 809 | marko.muotio(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Timo Ollila | 0295 026 695 | timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Avoin Tampere
Liina Kangas | 040 7011 242 | liina.kangas(at)luovatampere.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun