Tekijä: Ria Korkiakangas

Hae samalla hakusanalla AVEK-sivustolta
  • Kaikki
  • Sivut
  • Ajankohtaiset
  • Tiedostoliitteet

Tietoa Kopiosto-valtakirjan päivityksestä tekstin ja kuvan tekijöille

Kopiosto on lisännyt Kopiosto-valtakirjaan oikeusluokkia tekijänoikeuslain muutosten myötä. Tekstin ja kuvan tekijöiden on päivitettävä aiemmin antamansa valtakirja.
Lue lisää

Kopioston valtuutuspalvelu

Kopioston valtuutuspalvelussa voit antaa uuden valtuutuksen tai tarkistaa aiemmin antamiesi valtuutusten tilanteen.
Lue lisää

Kopiosto-valtuutukset

Kopiostoon liitytään antamalla valtuutus. Keräämme valtuuksia luovan työn eri alojen tekijöiltä, esittäviltä taiteilijoilta ja kustantajilta.
Lue lisää
Lari Kotilainen istuu ruskeilla portailla ja katsoo kameraan ja hymyilee.

Suomen kielen puolustaja innostaa nuorisoa tarttumaan äidinkielen oppikirjoihin

Yleistajuinen kirjoittaminen kiehtoo Lari Kotilaista, joka on nähnyt äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen muutoksen 2000-luvulta tähän päivään. Vuoden 2023 Oppikirjailijapalkinnon saanut kielentutkija ja opettaja pitää tekijänoikeuksia lähtökohtana ammattimaiselle kirjoitustyölle.
Lue lisää
Kannettava tietokone on ruskealla pöytätasolla. Kuvassa tausta on harmaa.

Opettajan arki helpottuu - päivitetty tekijänoikeuslaki voimaan huhtikuussa

Jatkossa teosten käyttö opetuksen havainnollistamiseen on mahdollista ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa, mikäli tarjolla ei ole käyttölupaa.
Lue lisää

Hallituksemme uudet jäsenet esittäytyvät

Kopioston hallitukseen valittiin joulukuun syyskokouksessa äänestyksellä kolme uutta jäsentä. Haastattelimme Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovilaa, freelancetoimittaja Jani Tanskasta ja Suomen Säveltäjät ry:n toiminnanjohtaja Vappu Verrosta. Tutustu uusiin luottamushenkilöihimme!
Lue lisää

Oppilaitoksissa kopioimiseen riittää jatkossa 20–20-säännön muistaminen

Opettajan työtä helpottava Kopioston kopiointilupa on uudistunut. Lähes jokaiselle oppilaitokselle ja kaikille korkeakouluille hankittu lupa mahdollistaa täydentävän materiaalin kopioimisen opetukseen, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Nyt luvan kattavuutta on laajennettu ja lupaehtoja selkeytetty.
Lue lisää

Avoimet tekijänoikeuskoulutukset

Kopioston asiantuntijat pitävät yli 100 koulutusta vuodessa. Osa näistä on kaikille avoimia tapahtumia.
Lue lisää

Luvan hankkiminen ja korvaus korkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet opiskelijakohtaisesta korvauksesta. Korvaus perustuu yhdessä tekemiimme selvityksiin kopioinnin määrästä ja sisällöstä sekä sivukohtaiseen hintaan. Luvasta maksetut korvaukset tilitämme teosten tekijöille ja kustantajille.
Lue lisää