Tuetut koulutukset ja oppaat

Tällä sivulla julkaisemme tuensaajien raportteja erilaisista jatko- ja täydennyskoulutuksista sekä oppaita ja muita julkaisuja, jotka on toteutettu koulutusapurahallamme. Kirjoittajat ovat saaneet tukea AVEKilta.