Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kuva: Rodeo/ Pedacom

| KALENTERI |

Asiakaslähtöisempi Kopiosto

"Kopioston hallitus on tehnyt viime keväästä lähtien tiivistä työtä strategiatyöpajoissa, joissa on hahmotettu Kopioston tulevaisuutta strategisten painopisteiden määrittelyn kautta," kirjoittaa Kopioston toimitusjohtaja Pekka Rislakki.

Kopiosto ei ole lähdössä uusille, tuntemattomille vesille. Nykyisetkin purjehdusmaastot ovat suurelta osin kartoittamattomat ja muuttuvat. Siksi tekijänoikeuksien turvaaminen ja jatkuva kehittäminen ovat yksi painopistealueistamme. Hallitus haluaa käyttää Kopioston vahvuutta ja laajaa edustavuutta entistä enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja oikeudenomistajien etujen valvontaan.

 

Tulevaisuuden Kopiosto on entistä asiakaskeskeisempi organisaatio, joka etsii aktiivisesti ja aloitteellisesti uusia lisensiointialueita asiakkaiden tarpeiden mukaan unohtamatta kuitenkaan sitä, että tekijänoikeudet ovat aina arvossaan. Jatkossa Kopiosto on yhä enemmän tekijänoikeudellisten ratkaisujen tarjoaja eikä pelkkä tekijänoikeuksien puolustaja. Tämä mahdollistajan rooli on tekijänoikeustoimijoiden tulevaisuutta.

 

Hallitus pohti myös Kopioston ja sen jäsenjärjestöjen suhdetta. Hallituksella on luja luottamus Kopioston henkilökunnan asiantuntemukseen ja toimintakykyyn. Näitä toivottiin voitavan hyödyntää jäsenjärjestöissä entistä enemmän. Samoin siivilöityi tärkeäksi strategiseksi hankkeeksi ymmärryksen ja tiedonkulun lisääminen Kopioston ja jäsenjärjestöjen välillä.

 

Tässä hallituksen kiteyttämänä Kopioston strateginen suunta seuraaville vuosille: ”Kopiostosta saa helposti ja nopeasti ratkaisut teosten käyttäjien tarpeisiin. Oikeudenhaltijoille kertyy niistä oikeudenmukaiset korvaukset. Laajan jäsenkuntamme vahva yhteinen ääni varmistaa tekijänoikeuksien arvostamisen kasvamisen. Toimimme monikanavaisen mediamaailman ytimessä tehokkaasti, avoimesti ja yhteistyöhakuisesti.”

 

Työ jatkuu vuonna 2014. Hallitus käyttää entistä enemmän aikaa Kopioston strategiseen suuntaamiseen ja päätöksentekoon. Kaamos on syvimmillään, mutta Kopioston tulevaisuus näyttää strategisen valoisalta.

Pekka Rislakki
18.12.2013

Sivun alkuun