Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiointi kunnallishallinnossa

Kaikki kunnat ovat tehneet teosten kopiointia koskevan sopimuksen Kopioston kanssa. Kuntien kopiointisopimus ei kata kuntaliitoksissa ja kuntayhtymissä tapahtuvaa kopiointia, joista sovitaan erikseen. Kuntayhtymät hankkivat kopiointiluvat suoraan Kopiostosta. Kuntien kopiontisopimus ei myöskään koske kopiointia opetustarkoituksiin kuntien ylläpitämissä oppilaitoksissa ja kuntien järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Näitä koskevat erilliset luparatkaisut. 

Kuntien kopiointisopimus ei kata kuntayhtymissä tapahtuvaa kopiointia, joista sovitaan erikseen. Kuntayhtymät hankkivat kopiointiluvat suoraan Kopiostosta.

Uudistuneella kuntien kopiointiluvalla saa

  • skannata lehtiartikkeleita,
  • tulostaa digitaalisesta lähteestä tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa,
  • koostaa useammasta lehtiartikkelista digitaalisesti tai kopioimalla lehdistökatsauskoosteita ja
  • jakaa digitaalisia lehtiartikkeleita henkilökunnalle sähköpostilla tai sisäverkossa.

Kopiointiluvalla saa myös valokopioida samasta julkaisusta, esimerkiksi kirjoista, lehdistä, tutkimusraporteista, käyttöohjeista jne., enintään 20 sivua, muttei kuitenkaan koskaan enempää kuin puolet julkaisusta. Kopiointilupa koskee sekä kotimaista että ulkomaista aineistoa. Samasta sanoma- tai aikakauslehdestä saa kopioida useamman artikkelin, ei kuitenkaan yli puolta lehden toimitetusta sisällöstä. Lupa ei koske nuottien tai nuottikirjojen kopiointia.

Kopioita saa valmistaa niin monta, kuin asianomaisen tehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen vaatii. Kopioita saa käyttää kunnallishallinnon sisäisessä hallinnollisessa käytössä esimerkiksi tiedotusta, lehdistökatsauksia, tutkimusta, suunnittelua ja arkistointia varten.

Skannatun lehtiartikkelin tai lehdistökoosteen voi lähettää kollegalle organisaation sisällä sähköpostilla tai tallentaa organisaation sisäverkkoon, jossa skannatut lehtiartikkelit saavat olla henkilökunnan saatavilla vuoden ajan tallentamisesta. Sen jälkeen kopioidusta artikkelista saa säilyttää yhden arkistokappaleen.

Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida kunnan sisäiseen hallinnolliseen käyttöön kuten tiedotukseen, tutkimukseen, suunnitteluun ja arkistointiin. Teosten kopioiminen julkaisutoimintaan tai kunnallishallinnon ulkopuolelle suunnattuun tiedotukseen tai markkinointiin eivät kuulu tämän luvan piiriin.

Kopioston luvalla tehdyt digitaaliset lehdistökoosteet raportoidaan lähettämällä yksi kopio osoitteeseen raportointi(at)kopiosto.fi.

Luvan voi tilata kätevästi suoraan lupakaupastaHUOM! LUPAKAUPPA ON SULJETTU! Vuoden 2018 myynti alkaa tammikuussa ja vanhat asiakkaat saavat sähköpostitse tai kirjeitse pyynnön uudistaa luvan, kun lupakauppa on valmis!

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun