Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopiointi ja teosten digitaalinen käyttö yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet kaikkien UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista. Sopimus koskee tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointia opetus-, tutkimus- ja hallintokäyttöä varten. Kopioston kopiointilupa kattaa sekä valokopioinnin että digitaalisen kopioinnin.

Keskitetty sopimus ei koske kopioita, joista opiskelijoilta peritään erillinen maksu, esimerkiksi maksulliset opintomonisteet. Sopimus ei myöskään koske sellaista opetusta tai koulutusta, josta korkeakoulu perii maksun maksupalveluasetuksen tai muun vastaavan säädöksen nojalla. Tällaiseen kopiointiin ja koulutukseen korkeakoulun tai koulutusta antavan oppilaitoksen, kuten täydennyskoulutuskeskuksen tai kesäyliopiston, tulee hankkia kopiointiluvat itse suoraan Kopiostolta.

Mitä luvalla saa tehdä

Kopioston luvalla opettaja, opiskelija tai muu oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva saa

  • kopioida osia painetuista julkaisuista valokopioimalla, skannaamalla tai vastaavilla menetelmillä (kts. sallitun kopioinnin laajuus)
  • tulostaa ja tallentaa digitaalisessa muodossa olevia julkaisuja ja teoksia sekä
  • välittää tällä luvalla valmistettuja kopioita digitaalisesti siten, että ne ovat opettajan ja opetusryhmän saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta

Lupa koskee kopiointia ja kopioiden käyttöä, joka tapahtuu opettajan toimesta, johdolla tai aloitteesta.

Teoksia saa kopioida opetus- ja oppimateriaalin täydentämiseksi sekä osaksi opettajan itse laatimaa opetusmateriaalia ja opiskelijoiden tekemiä harjoitustöitä.

Kopioston luvalla saa

  • kopioida sekä kotimaisia että ulkomaisia julkaisuja, kuten kirjoja, tieteellisiä lehtiartikkeleita, tutkimusraportteja, nuotteja, kuvia ja verkkolehtien artikkeleita
  • koota kurssille opetusmateriaalia eri julkaisuista ja verkkoaineistoista
  • toteuttaa monimuotoista etä- ja verkko-opetusta
  • välittää aineistoja suljetulla kurssialustalla
  • tallentaa aineistoja suljettuun tietoverkkoon, jonne on pääsy vain kurssin opettajilla ja opiskelijoilla. Kopiot saavat olla opetusryhmän saatavilla kurssin tai muun opintokokonaisuuden ajan. Opettaja saa kuitenkin säilyttää itsellään tekemänsä kopiot myöhempää luvanmukaista käyttöä varten.

Kopioston kopiointilupa helpottaa myös etäopetuksen järjestämistä. Kopioston luvalla opetuksessa esitettyjä teoksia voidaan välittää videokuvana toiseen tilaan, ja luennosta tehdyn tallenteen voi myös laittaa opetusryhmän saataville suljetulle kurssialustalle.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun