Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Digitaalinen kopiointi peruskouluissa ja lukioissa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Digiluvan kaikille peruskouluille ja lukioille.

Kopioston Digiluvalla opettajat ja opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia ja käyttöä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Kopioston lupa mahdollistaa opetustilanteessa teosten käytön myös käännös- ja muunnelmaharjoituksissa.

Kopioston Digiluvalla saa:

Peruskouluissa:

  • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta
  • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
  • tallentaa kopioidun aineiston oppilaitoksen suljettuun sisäverkkoon oman opetusryhmän saataville lukuvuoden ajaksi.

Lukioissa:

  • skannata tai digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten enintään 15 sivua, kuitenkin enintään 15% julkaisusta
  • kopioida enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- ja tekstiaineistoa, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia tai myöntänyt aineiston opetuskäyttöön muutoin lupaa
  • tallentaa kopioidun aineiston oppilaitoksen suljettuun sisäverkkoon oman opetusryhmän saataville kurssin tai muun opintokokonaisuuden ajaksi, mukaan lukien loppukuulustelu.

Kopioitua aineistoa voi käyttää opetusmateriaalin täydentämiseksi ja lisämateriaalina sekä osana itse tehtyä opetusmateriaalia. Kopioston luvalla ei saa kopioida työ- ja harjoituskirjoja, maksullisia ja rekisteröintiä vaativia aineistoja, kotimaisia näytelmiä, musiikkia ja av-aineistoja eikä teoksia, joiden kopioinnin oikeudenhaltija on kieltänyt. Lista teoksista ja oikeudenhaltijoista, joiden teoksia ei saa kopioida ja käyttää Kopioston Digiluvalla löytyy täältä.

Kopioston Digilupa ei myöskään koske sellaisia aineistoja, joihin oppilaitoksella on muuhun lisenssiin ja sopimukseen perustuva käyttöoikeus. Näitä aineistoja saa käyttää lisenssi- tai muiden käyttöehtojen mukaisesti.

Opetustilanteessa jonkin opetuskokonaisuuden opettamiseksi tai harjoitustyönä opettaja tai opiskelija saa muunnella kirjallisia ja kuvataiteellisia teoksia. Kopioston luvalla voi oppitunnilla esimerkiksi käyttää lehtiartikkeleita, otteita kirjasta tai tekstipätkiä verkkosivulta käännösharjoituksessa tai kuvaa voi rajata käytettävissä olevan tilan mukaan, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä, nuolia tai ympyröitä selkeyttämään tai havainnollistamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia ja henkilön oikeutta omaan kuvaan.

Kopioston lupa ei koske laulun sanoituksien kääntämistä eikä kustannetun oppimateriaalin tai sävellysteoksien muuntelua. Kopioston luvalla tehtyä käännöstä tai muunnelmaa ei saa julkaista tai käyttää muussa tarkoituksessa, esimerkiksi laittaa internettiin.

Digilupa helpottaa lisäksi etäopetuksen järjestämistä. Opetuksessa esitettyjä teoksia voidaan välittää videokuvana toiseen tilaan. Oppitunnista tehdyn tallenteen voi myös laittaa opetusryhmän saataville oppilaitoksen suljettuun sisäverkkoon.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun